Voubs is for sale. Contact us!

 Основни Ценности

 

 

 

VOUBS е световен лидер в организирането и рекламирането на конкурси. По-долу можете да откриете етичния кодекс, който обединява основните ценности, които нашите служители споделят.

 

Нашата корпоративна култура се свежда до няколко начина на поведение, които правят VOUBS доверен партньор за всеки бизнес.  

 

Създаване на възможности правим всичко по силите си, за да предоставим възможности на нашите клиенти да създадат или да рекламират своя конкурс, по начин, по който ще достигнат целите си.

 

Ориентиране към килиентаполагаме усилия да разберем интересна на участниците в конкурси, както и този на организаторите на състезания; сайтът ни е в услуга на потребителите и се развива в тази насока ежедневно.

 

Спазване на обещаниятакогато се захванем с дадена задача, ние наистина се заемаме сериозно. Държим на думата си. Казано ли е, ще бъде изпълнено. Не бихме говорили празни приказки, ние се захващаме с инициативи, които можем да изпълним.

 

Комуникация разговаряме, търсим обратна връзка, за да можем да имаме неперкъснато развитие; ние ценим всяко мнение.

 

Уважениевсеки заслужава добро отношение; ние отдаваме на всеки нужния респект и не бихме подценили никого на база на възраст, пол, религиозни възгледи, произход, т.н. Всички хора са равни.

 

Поверителностние спазваме поверителността на данните на потербителите ни. За повече информация, моля прочетете правилата ни за поверителност.

 

Прозрачноствъв всички отношения и във всички наши действия; ние действаме кристално ясно на всяка тема. Имаме прозрачна система за гласуване, която защитава конкурсите ни от измама и прави платформата ни достойна за доверие.

 

Иновативно мисленеживейки в 21-ви век, ние не забавяме относно креативнст и желание да предложим на клиентите ни най-добрите репения. Смели-луди идеи не са забранени, точно набратното – търсим новостта, независимо колко трудно изглежда да е, за да я превърнем в реалност.