Voubs is for sale. Contact us!

Членове на жури във VOUBS

 

Член на жури“ представлява събирателен термин, отнасящ се до група потребители във VOUBS с конкретни права и задължения по отношение на гласуване и журирани конкурси в платформата. Същият се използва, за да опише конкретен потребителски статус, който е достъпен за заявяване и получаване от всички регистрирани и потвърдени членове на общността.

Идеята на този потребител се крепи около основата, която VOUBS изгражда, а именно да събира и обединява професионалисти от различни сфери, за да използва техните експертни умения в онлайн конкурси. В замяна на техните знания и време, VOUBS им позволява да печелят пари, докато поддържат сигурна и прозрачна среда на състезанията в уебсайта.

Описание на членството

Жури членовете са реални личности с потвърдени идентичности във VOUBS. Тези лица обхващат много и различни сфери и нива на обществото. Основната им цел е да обединят сили, опит и знания, за да осигурят надеждна, безопасна и прозрачна среда в подбора на победители в онлайн конкурсите. Всеки жури член първо минава одобрение от VOUBS, за да получи права да бъде член на жури. Същият се задължава още и да преглежда всички медии в конкурс, да гласува за тях и това да му позволи да печели пари чрез онлайн активността си. Веднъж одобрен, жури членът получава значка „Член на жури“, която се визуализира на профила му. Коментарите на такива членове стават по-лесно различими от всички останали.

Към този момент, три различни вида жури профили могат да се срещнат в платформата.  

Обикновен потребител, част от жури екип на конкретен конкурс.

Функционалност, активна само чрез покана.

Обикновените потребители също могат да бъдат членове на жури, но в по-ограничен контекст. Изискването е такъв потребител да бъде изрично поканен от VOUBS или друг организатор на конкурс да бъде жури член. Освен това, жури статус в тези случаи не се придобива за постоянно и обикновените потребители не се включват в списъка с одобрени жури членове. Това, което се случва, е временно придобиване на привилегиите на жури член само за конкурса, за който е поканен обикновения потребител.

Ако организатор реши да събира свой жури екип по този начин, то е изцяло негова отговорността за подбор. Поради тази причина, VOUBS не може да гарантира нито опита, нито уменията на поканените хора. Последното не е валидно само в случай, че VOUBS е организаторът, който кани потребители, които са добре известни и надеждни.

Всички договорни взаимоотношения, права, заплащане, сила на вот и задължения се изясняват с изпращача на поканата, а не с VOUBS.

Одобрен член на жури, който не е част от жури екип в конкретен конкурс.

Перманентен статус.

VOUBS поддържа богата мрежа от експерти от цял свят. Тази мрежа продължава да се разраства и в нея участват хора с доказани опит, специализация, идентичност и лоялност към общността. Всички жури членове, които желаят да придобият такъв статус, първо минават процес на ръчно одобрение от VOUBS. Веднъж акредитирани, членовете на жури имат задължението да поддържат своя статут с минимален брой преглеждания, гласове и коментари за определен период от време. Неактивните потребители, които не упражняват правата на член на жури се понижават отново до обикновен потребител след определен период. За отдадените и активни жури членове, VOUBS осигурява начини за печелене на пари чрез гласуване, коментиране и разглеждане на участници в активните конкурси. Това се прави чрез следване на предварително разписан модел за разплащане, който натрупва бонуси в профилите на жури членовете.

Одобрените жури членове прилагат своите права във всички активни конкурси, без значение дали са сред официалните жури екипи.

Одобрен жури член, част от екипа на конкретен конкурс.

Официално жури на организирани конкурси в платформата.

Одобрените жури членове могат да бъдат разгледани от всички организатори, бизнес акаунти и други потребители във VOUBS. Бизнес акаунти или обикновени потребители, които организират конкурси във VOUBS се наричат обединено „организатори“. Същите имат правото, а понякога дори задължението, да наемат професионално жури за техните конкурси. В тези случаи, организаторите могат да използват базата от одобрени жури членове на VOUBS, за да изберат професионалисти от всякакви категории. Това подсигурява прозрачността и честното провеждане на конкурси пред всички участници и осигурява източник на заплащане и признаване на уменията на жури членовете.

Възнагражденията на този тип жури членове се дискутира с организатора, както и техните задължения и права. Обективността и независимостта на гласуването на наетите жури членове се запазва напълно, без значение че организаторът ги наема.

Необходими стъпки за получаване на жури член статус

Бидейки обикновен потребител, има определени критерии, които трябва да се спазят, за да може VOUBS да одобри дадена заявка за жури членство. Всички в общността на VOUBS очакват одобрените жури членове да бъдат надеждни личности с доказани умения. Затова ние решихме да заложим тези изисквания:

·         Потвърждение на идентичността. При доброволно кандидатстване на член на жури, необходима е гаранция, че ти си реална личност, посредством твоята лична карта, паспорт или шофьорска.
Това можеш да го направиш чрез директен контакт с администраторите или чрез имейл към екипа ни;

·         Лична снимка. За да станеш доверена личност във VOUBS, трябва да бъдеш открит пред всички. Една от първите стъпки е да осигуриш актуална, ясна и необработена твоя снимка;

·         Лична информация. Попълни всички детайли, които можеш да осигуриш за теб като професионалист. Дай ни информация за своята работа, своите умения и квалификации, години опит, курсове и прочие. Винаги можеш да включиш награди, сертификати или друга допълнителна информация;

·         Социална свързаност. Посочи връзка към своите акаунти в социалните мрежи, било то лични или комерсиални;

·         Метод за разплащане. Увери се, че си ни оставил PayPal акаунт или банкова сметка, където да изтеглиш своите пари от активността си;

·         Лично интервю с VOUBS. Ако искаме да се уверим, че някой не злоупотребява с идентичността ти, е възможно да поискаме допълнителни материали или информация за теб. VOUBS си запазва правото да използва тази част от процеса като финална стъпка за осигуряване на стриктен контрол върху своите жури членове.

Изпълнението на гореописаните стъпки логически води само до едно нещо – кандидатстването и одобрението. Междувременно, ако имаш каквито и да било въпроси, не се колебай, а се свържи с нас на имейл info@voubs.com.

Кандидатстване и одобрение

Когато обикновен потребител извърши всички необходими действия за подобряването на своя потребителски профил, то следващото нещо, което следва е да заяви своето желание да стане жури член. Ако ти си такъв потребител, лесно можеш да го направиш чрез определената за това страница, изготвена за всички кандидати. За да достъпиш това пространство, бързо и лесно, просто последвай бутона „Кандидатствай за Жури“. Този бутон ще намериш, като:

1.       Влезеш във VOUBS със своите входни данни.

2.       Поставиш курсора си върху изписаното горе вдясно твое име.

3.       Избереш споменатия бутон от появилото се малко прозорче с данните на твоя профил.

 

 

 

Разглеждане и одобрение на кандидатурата

Фазата на разглеждане от администраторите на VOUBS започва веднага след подаване на кандидатурата.

Член на екипа получава твоята информация и при теб пристига имейл, че желанието ти да станеш жури член се разглежда. В рамките на 14 дни VOUBS одобрява или отказва да станеш част от жури членовете. Ако нещо не е наред или има нужда от допълнителна информация, е възможно да се свържем с теб допълнително.

При одобрение на кандидатурата, VOUBS веднага променя статуса на акаунта ти с новия.

Права и задължения като жури член

Придобивайки статус „жури член“ получаваш и правото да развиваш общността като допринасяш, но и поставя някои ограничения по отношение на дадени функционалности.

Основни задължения

За да осигурим по-сигурна среда и по-качествен процес на оценяване на творците, твоите задължения включват:

·         Гласуване само веднъж за една и съща медия

·         Безпристрастно гласуване за всички медии в конкурс, когато си част от официален жури екип за този конкурс

·         Използването на английски език за официален, освен ако не е посочено изрично друго

·         Обявяване на личните ти критерии, спрямо които даваш оценки на участниците, със съобщение във всяка конкурсна страница

Ограничения

Избягвайки спекулации с този тип акаунти, VOUBS налага следните лимити:

·         Да имаш повече от 1 акаунт;

·         Да участваш в конкурси като участник за наградата;

·         Да получаваш лични съобщения от други потребители директно;

·         Да изказваш симпатии публично спрямо лични фаворити и да бъдеш субективен.

Признание и привилегии в замяна на твоите умения

Да бъдеш член на жури означава, че от теб се очаква да оценяваш участниците в конкурси. За да правиш това, ние разчитаме на твоите силни личностни качества, експертно мнение и опит. В допълнение към това, ние ти осигуряваме по-голяма значимост на твоя вот. Всеки път, когато гласуваш за даден участник с вот от 1 до 10, този твой глас се умножава по 30.

И понеже ти допринасяш за общността, участниците и конкурсите, ние заплащаме всички преглеждания на медии, коментари и гласувания, направени от теб.

Това води до натрупване на виртуална валута в твоя портфейл, която можеш да обмениш за реални пари.  

Като допълнителна разпознаваемост ще получиш специална значка „Член на жури“, както и вписване в нашата база с данни на жури членове, от която организаторите могат да избират съставители за официален жури екип.

А за финал на годината можеш дори да бъдеш награден като най-добър жури член, получавайки парична награда и статуетка.

 

Печели пари, като бъдеш активен във VOUBS

Да печелиш пари е лесно и възможно с двете възможности, които VOUBS може да предложи. Можеш да получиш различни заплащания и ти решаваш как да ги оползотвориш.

Първата възможност…

заплаща преглежданията, гласуванията и коментарите, които правиш в активните ни конкурси. Твоята активност се записва и калкулира от всеки конкурс, като при достигане на конкретна цел ти получаваш заплащане, което после можеш да изтеглиш в личен PayPal акаунт или банкова сметка в рамките на 14 дни.

Втората възможност…

е като станеш част от официален жури екип. Бизнесите, които са част от VOUBS често търсят професионални жури членове, с които да гарантират на своите участници в техни конкурси, че правилата ще бъдат спазени, а критериите са ясни и неоспорими. Така победителите са спокойни, че няма нещо неясно. Тази опция ти позволява сам да договаряш своето възнаграждение, като може да бъде заплатено на брой участници с минимум 0,1 евро на вот или по-високо.

 

Кратко, точно и ясно

Жури членовете са специална част от VOUBS общността. Може би вече си видял бутона „Кандидатствай за Жури“ в твоя профил? Единствено натискането му те дели от това да станеш и ти член на жури!

Високо оценяван за своята отдаденост, твоята значимост на гласуването води до 30-пъти по-голям брой точки при гласуване от теб. Получаваш специално признание във VOUBS, възнаграждение от бизнес акаунти и други организатори за участие в техни официални жури екипи, както и допълнително възнаграждение за всяка медия, която разгледаш, коментираш или за която гласуваш!

Търсиш ли вече страницата за кандидатстване? Виж необходимите изисквания по-горе и подай своята кандидатура, преди да е свършила годината.

Така дори ще можеш да участваш за парична награда и статуетка за най-добър жури член на годината!