Voubs is for sale. Contact us!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА “WINGS”

 

 1. ДЕФИНИЦИЯ
  1. С цел да предостави услугите си в най-удобен и съвременен вид Платформата VOUBS, по законен начин създава собствена виртуална валута наречена „WINGS”, позволявайки голяма част от разплащанията в платформата да се извършват бързо и удобно чрез тази виртуалната валута.
  2. Разплащания чрез виртуалната валута WINGS включва:
   1. промоции и реклами на медии в конкурси;
   2. закупуване на допълнителен рейтинг;
   3. заплащане на входни такси в конкурси;
   4. закупуване на допълнителни профилни услуги;
   5. закупуване на месечен абонамент;
   6. изплащане на WINGS награди;
   7. и други функции, които предстоят да бъдат въведени.
 2. НАЧИНИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА WINGS ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
  1. Всеки регистриран Потребител може да следи количеството WINGS, които притежава в момента като посети личния си профил. Иконата за изобразяване на WINGS портфейла е поставена най-горната лента, вляво на потребителското име на неговия акаунт.
  2. Всеки нов регистриран Потребител стартира с нула WINGS в портфейла си.
  3. Всеки регистриран Потребител може да се сдобие безплатно с виртуална валута WINGS като участва в конкурси, които предлагат „WINGS НАГРАДИ” за победителите.
  4. Всеки регистриран Потребител може да закупи валута WINGS като натисне бутона „Рекламирай” върху една от неговите или други медии и избере в дъното на страницата бутона под WINGS „Добави още”. Или като натисне бутона „Добави още“, който се визуализира под знака на WINGS в горния ляв ъгъл до профила.
  5. Всеки регистриран Потребител може да се сдобие безплатно с WINGS срещу определена активност на неговия профил в платформата (предстои да бъде въведено).
 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS В РАМКИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА VOUBS
  1. Всеки регистриран Може да създава собствен конкурс и да предлага WINGS награди за победителите.
  2. Всеки регистриран Потребител може да закупува допълнителни услуги за неговите конкурси, които да го направят по-популярен и по-атрактивен.
  3. Всеки регистриран Потребител може да заплаща входни такси в конкурси, които изискват определен брой WINGS за входна такса.
  4. Всеки регистриран Потребител може да закупи допълнителни гласове за негова или чужда медия-участник в конкурс.
  5. Всеки регистриран Потребител с притежаваните WINGS, може да рекламира /промотира/ собствено видео,снимка, аудио добавено в създадена своя група.
 4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЗВАНЕТО НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS
  1. Регистрираните Потребители не могат да трансферират виртуалната валута WINGS от един акаунт към друг.
  2. Регистрираните Потребители не могат да обменят виртуалната валута WINGS, намираща се във техния профил за реална валута.
 5. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛОТО ЗА ЗАБРАНА НА ОБМЕН НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS В РЕАЛНА ВАЛУТА
  1. Ако регистриран Потребител организира собствен конкурс в платформата на VOUBS, който изисква входна такса от участниците за записване в размер на определен брой WINGS, то Организатора на собствения конкурс ще трупа WINGS в качеството на организатор и ще има право да изтегли 60% от нетната сума на виртуалната валута, след приспадане на данъци и такси за транзакции, която ПЛАТФОРМАТА VOUBS е получила от участниците във организираните от Потребителя конкурси. За всеки заплатен WINGS като входна такса за организирания от Потребителя конкурс,същият ще получи приблизително 0,288 Евро цента с ДДС 20%.
  2. Когато регистриран Потребител спечели WINGS в даден конкурс, то те ще му бъдат преведени от Организатора в срок от 7 дни след приключване на конкурса.
  3. Когато регистриран Потребител закупи WINGS чрез пейпал,той ще ги получите веднага в профила си след успешна транзакция.
  4. Когато регистриран Потребител заплати за WINGS по банков път, те ще бъдат добавени в профила му веднага след потвърждение от банката за извършения превод (от 3 до 5 дни). При нареждане на плащането, Потребителя следва да посочи потребителското си име в платежното банково нареждане или друг банков документ удостоверяващ плащането.
  5. Всички цени за закупуване на WINGS от потребителски профил са с добавен 20% ДДС според българското законодателство и се закупуват като продукт-услуга от територията на България.
 6. ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS
  1. Всеки регистриран Потребител, закупувайки WINGS (виртуална валута),се съгласява да използва платените услуги в платформата. ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS не изисква доставка и съществува виртуално единствено във ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ VOUBS профил и може да се използват от регистрираният Потребител единствено за закупуване на услуги в платформата.
  2. Когато регистрираният Потребител е получил WINGS като награда или чрез активности в платформата, то неговите WINGS не подлежат на връщане или обмяна и изплащане на реални средства.
  3. Когато регистриран Потребител е закупил WINGS по погрешка и желае да възстанови сумата по сметката си, може да го направи в срок от 48 часа след покупката им, като изпрати и-мейл до payment@voubs.com , с неговото потребителско име, и-мейл, както и документ за успешното заплащане на услугата.ПЛАТФОРМАТА VOUBS преглежда молбата и в случай, че заявката е валидна възстановява сумата в 14 дневен срок, а броят WINGS от Потребителския му профил се премахва веднага.
  4. Когато регистриран Потребител желае да закрие/изтрие своя профил, който съдържа WINGS, то той не може да предяви иск за техния обмен в реални средства. В този случай WINGS ще бъдат анулирани заедно със закриване на профила му.

WINGS не могат да бъдат трансферирани и на друго лице. Ако сте заплатили WINGS, но те не са пристигнали в профила Ви, моля изпратете и-мейл до payment@voubs.com