Създай конкурс Собствен конкурс За забавление 100 WINGS (Платени от VOUBS)
Вход по избор Безплатен Безплатен
Достъпност по избор Без ограничение Без ограничение
Макс. участници 200 200
Макс. участия на потребител 3 3
Жури 3 3
Вид гласуване Жури и публика Жури и публика
Продължителност на проекта 30 дни 30 дни
Видимост на класирането През цялото време През цялото време
Награди Не 100 WINGS (осигурени от VOUBS)
Цена Безплатен Безплатен Безплатен
Създай Създай Създай