ПРОМЯНА в дървесната култура - Хора
Награден фонд: $4.8K
1 во Място: $1800
Разгледай
1 ви
Индия
новак
 • Удостоен
покажи коментарите

Информация и Правила

Информация за конкурса

Описание

ПРОМЯНА

Живеем в един бързо променящ се свят, хората правят промени, за да подобрят живота си, да наследят и запазят своята култура, да подобрят жизнената си среда и природата. Конкурсът търси фотографии, които най-добре могат да представят това, което е било променено до възприятието на хората за употребата на дървото и как промяната засяга днешния свят.

КАТЕГОРИЯ "ХОРА" - Наблюдавайте разликата при употребата на дървото в миналото и настоящето.

Това е конкурс с “елитен лиценз” във VOUBS. Всички награди са гарантирани и удържани от организатора от VOUBS!

Награди в конкурсите "ПРОМЯНА" (Категории Хора, Наследство и Околна среда) :

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). 

- Фотографията на победителя ще бъде изложена на събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

* Наградата по-горе не включва данък или такса за превод.

* Всяка снимка ще получи само една (1) награда.

ДЪРВОТО Е ДОБРО!

Световният ден на дървото (WWD) е културно събитие, което се чества ежегодишно от "Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) на всеки 21 март от 2013 година, за да представи дървесината като екологичен и възобновяем биоматериал и да повиши осведомеността относно ключовата роля, която има дървото в един устойчив свят, чрез биоразнообразието и опазването на горите. Това уникално честване ни напомня за значението и истинската стойност на дървесината и нейната отговорна употреба.

"Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) е неправителствена международна мрежа от ентусиасти, посветена на научните изследвания, образованието и популяризирането на дървесната култура.

Покажи още Покажи по-малко

Опит

Професионалисти

цел

Повишаване на информираността

Категория:

Фотография

Под-категория:

Природа

Целева общност

Фотографи

Времетраене

152 Days

Период за регистрация

1 Септември 2018  -  31 Януари 2019

Публичен вот

1 Септември 2018  -  31 Януари 2019

Жури гласуване

1 Септември 2018  -  31 Януари 2019

Обявяване на победители

31 Януари 2019

Общи правила

file
Настоящите Основни правила (наричани по-долу ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА) за участие в конкурси на VOUBS уреждат правилата и условията за участие във всеки конкурс, организиран чрез VOUBS. В случай, че са записани допълнителни правила добавени от самия Организатор на конкурса, то тези правила са записани в графата "Допълнителни правила" и се зачитат с предимство пред "Основните правила".
прочетете общите правила

Допълнителни правила

file

Правила за участие:
1. Участниците трябва да са навършили 18 години или повече.
2. Всеки участник е ограничен да подаде една (1) снимка в категория.
3. Всеки участник може да подаде три (3) различни снимки за три (3) различни категории, но същата снимка автоматично ще бъде дисквалифицирана, ако бъде намерена в други категории.
4. Снимката не трябва да е участвала в нито един от предишните фотоконкурси за Световния ден на дървото.
5. Всяка фотография може да получи само една (1) награда; ако някой от спечелилите награда не успее да отговори в рамките на дадения период (7 дни), ще се счита за отказ от наградата, а следващата фотография в класирането ще бъде възнаградена с наградата.
6. На участниците няма да бъде позволено да променят снимката си след подаване.
7. Фотографията трябва да бъде представена и да отговаря на следните изисквания:

 • 20 мегабайта (20MB) или по-малко
 • JPEG или JPG формат
 • Поне 1600 пиксела в дължина
 • Adobe RGB или sRGB се препоръчва за цветни снимки. Без CMYK.
 • Цветни снимки, които са преобразувани в изображение в сивата скала и не променят оригиналното съдържание са позволени.

8. Съдържанието на дадена снимка не трябва да се променя чрез добавяне, пренареждане, обръщане, изкривяване или премахване на хора и/или предмети от кадъра, освен "изрязване, което премахва чужди детайли" и "премахване на сензорен прах или драскотини при сканиране на негативи".
9. Участниците трябва да запазят RAW файловете и висока разделителна способност на снимката с която участват.  Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година и участниците с печеливши фотографии, бъдат поканени да изпратят файл с висока разделителна способност (минимум 300 dpi / ppi) за отпечатване и представяне и RAW файл, за да се провери дали направените корекции на снимката съответстват на правилата за участие.
10. Участниците трябва да представят заглавие и описание на снимката си. Заглавието трябва да бъде написано само на английски език, пълно, точно и достатъчно, за да се представят обстоятелствата, при които е направена снимката, включително и културния фон, който е заснет.
11. Описанието се препоръчва да бъде написано по следния начин:

 • Обяснете как фотографията ви е свързана с темата.
 • Опишете обстоятелствата, при които е направена фотографията.
 • Посочете име на града, района / държавите, където е направена снимката.

12. Не се допуска маркировка, подпис или печат върху снимката.
13. Участникът трябва да бъде автор на снимката, подадена заедно с истинските му имена.
14. Участникът трябва да бъде носител на авторските права или да е получил разрешение от титуляра на авторските права да участва със снимката.
15. Участието не трябва да нарушава правата на интелектуалната собственост или други права на трета страна.

Критерии за оценяване:

* Снимките ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

 • Релевантност (35%)
 • Оригиналност (20%)
 • Креативност (15%)
 • Композиция (15%)
 • Визуална привлекателност (15%)
* Ще има един (1) носител на Голямата награда, трима (3) победители от общо класиране в категории, тридесет (30) почетни грамоти.

Награди в конкурсите "ПРОМЯНА":

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). 

- Фотографията на победителя ще бъде изложена на събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

* Наградата по-горе не включва данък или такса за превод.

* Всяка снимка ще получи само една (1) награда.

 

Авторски права и Права за използване:

 • Авторските права на снимката ще останат собственост на фотографа.
 • Фотографиите ще бъдат представени на сайтовете на „Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и Световния ден на дървесината (СДД) за популяризиране на дървесната култура, събития свързани с Деня на дървото и бъдещи конкурси.
 • Печелившите медии (фотографии) ще бъдат използвани в брошурите на IWCS / WWD, документални видеоклипове, уеб сайтове и социални платформи на IWCS и WWD, като Facebook и Instagram, както и изложби с промоционална цел на бъдещи събития и конкурси.
 • IWCS и WWD си запазват правото да изменят правилата, изложени тук, без предварително уведомление, да добавят, променят и заменят всички правила или условия на конкурса.

Декларация: 

Декларирам, че...

1. Аз съм автор на снимката / снимките, които представям.

2. Аз съм едноличен собственик на авторските права или съм упълномощен от притежателя на авторските права да участвам със снимката (те).

3. Гарантирам, че доколкото ми е известно, никоя трета страна не може да претендира за права или да повдига възражения относно публикуването / възпроизвеждането / разпространението на подадената снимка. Подаването на снимката не нарушава приложимото право, включително, но не само, Закона за авторското право на Съединените щати.

4. Приемам всички правила за участие в конкурса за фотография на “Световния ден на дървото 2019”.

5. Предоставям разрешение на „Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) да използват представената в конкурса снимка и без да дължат възнаграждение в своя онлайн архив, представящ резултатите от предишни събития и конкурси.

6. Ако моята фотография е наградена, давам на „Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) тригодишно пълно разрешение за авторски права, за да използват моята печеливша фотография в брошури, видеоклипове и всички медии, включително онлайн, изложбата и всички промоционални дейности във връзка с дървесната култура, Световните събития за Деня на дървото и бъдещи конкурси, без да се дължи никакво възнаграждение.

Позволени типове медии

 • file

  Images
 • Txt

  Текстове
 • file

  Видео
 • file

  Аудио

Гласуване

Ограничения

restrictions
Държава: Не е указано

Пол: Всички

Макс участници: 1000

Не се допускат водни знаци или разпознавателни знаци.

Позволено участие с максимум: 1

Вие трябва да сте единствен собственик на авторските права.

Спонсори