Voubs is for sale. Contact us!
"Дърво и живот" категория Околна среда
Награден фонд: $4.8K
1 во Място: $1800
Разгледай
1 ви
Турция
новак
 • Удостоен
Family

Family window heritage door home family window heritage door home family window heritage door house.

покажи коментарите

Информация и Правила

Информация за конкурса

Описание

ТОВА Е КАТЕГОРИЯ "ОКОЛНА СРЕДА" НА ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС “ДЪРВО И ЖИВОТ":

Изследвайте природата и мястото където живеете и покажете въздействието и ефектите на дърветата.

ДЪРВО И ЖИВОТ

Вгледайте се в ежедневието си и заобикалящата Ви среда и покажете къде и как дървото е представено във Вашата култура. Конкурсът търси фотографии, които най-добре да представят взаимовръзката между дървото и културата в трите конкурсни категории.

Световният ден на дървото (WWD) е културно събитие, което се чества ежегодишно от "Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) на всеки 21 март от 2013 година, за да представи дървото като екологичен и възобновяем биоматериал и да повиши осведомеността относно ключовата роля, която има то в един устойчив свят, чрез биоразнообразието и опазването на горите. Това уникално честване ни напомня за значението и истинската стойност на дървесината и нейната отговорна употреба.

Официалният език на конкурса е английски и е силно препоръчително заглавията и описанията на снимките да бъдат на английски език, в противен случай организатора на конкурса може да реши да не ги одобри или дисквалифицира.

Това е конкурс с “професионален лиценз” във VOUBS. Всички награди са гарантирани и удържани от организатора от VOUBS!

Награди в конкурсите "Дърво и живот":

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). (Победителят ще бъде най-добре представилият се автор в трите категории - "Хора", "Наследство" и "Околна среда")

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени на събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

* Наградата по-горе не включва данък или такса за превод.

 

Покажи още Покажи по-малко

Опит

Професионалисти

цел

Повишаване на информираността

Целева общност

Фотографи

Времетраене

90 Days

Период за регистрация

22 Ноември 2017  -  20 Февруари 2018

Публичен вот

22 Ноември 2017  -  20 Февруари 2018

Жури гласуване

9 Януари 2018  -  20 Февруари 2018

Обявяване на победители

20 Февруари 2018

Общи правила

file
Настоящите Основни правила (наричани по-долу ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА) за участие в конкурси на VOUBS уреждат правилата и условията за участие във всеки конкурс, организиран чрез VOUBS. В случай, че са записани допълнителни правила добавени от самия Организатор на конкурса, то тези правила са записани в графата "Допълнителни правила" и се зачитат с предимство пред "Основните правила".
прочетете общите правила

Допълнителни правила

file

Това е конкурс с “професионален лиценз” във VOUBS. Всички награди са гарантирани и удържани от организатора от VOUBS!

1. Дати:

НАЧАЛО: 20 ноември 2017 г.

Краен срок за участие: 26 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ: 28 февруари 2018 г.

2. Правила за гласуване:

80 точки от жури гласуване

9 точки от общият брой гласове

5 точки максимум от WINGS вот

4 точки от среден рейтинг

2 точки от общ брой преглеждания

Максимален общ резултат: 100 точки

3. Правила за участие:

- Участниците трябва да са навършили 18 години или повече.

- Всеки участник може да подаде само една (1) снимка.

- Същата снимка ще бъде автоматично дисквалифицирана, ако бъде намерена в друг конкурс "Дърво и живот".

- На участниците няма да бъде позволено да променят снимката си след подаване.

- Снимката трябва да отговаря на следните изисквания:

- 20 мегабайта (20MB) или по-малко,

- JPEG или JPG формат

- Поне 1600 пиксела в дължина

- Adobe RGB или sRGB се препоръчва за цветни снимки. Без CMYK.

- Цветни снимки, които са преобразувани в изображение в сивата скала и не променят оригиналното съдържание са позволени.

- Снимката трябва да бъде в единична експозиция и единична рамка.

- Съдържанието на дадена снимка не трябва да се променя чрез добавяне, пренареждане, обръщане, изкривяване или премахване на хора и / или предмети от кадъра, освен "изрязване, което премахва чужди детайли" и "премахване на сензорен прах или драскотини при сканиране на негативи".

- Участниците трябва да запазят RAW файловете и висока разделителна способност на снимката с която участват.

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година и участниците с печеливши снимки, ще трябва да представят файл с висока резолюция за отпечатване и представяне и RAW файл, за да се провери дали направените корекции на снимката съответстват на правилата за участие.

- Участниците трябва да представят заглавие и описание на снимката си. Заглавието трябва да бъде написано само на английски език, пълно, точно и достатъчно, за да се представят обстоятелствата, при които е направена снимката, включително и културния фон, който е заснет.

- Описанието се препоръчва да бъде написано по следния начин:

а. опишете кой и коя култура е на снимката и да обяснете обстоятелствата, при които е направена фотографията.

б. името на града, района / държавите, страната, където е направена снимката.

- Не се допуска маркировка, подпис или печат върху снимката.

- Участникът трябва да бъде автор на снимката, подадена заедно с истинските му имена.

- Участникът трябва да бъде носител на авторските права или да е получил разрешение от титуляра на авторските права да участва със снимката.

- Участието не трябва да нарушава правата на интелектуалната собственост или други права на трета страна.

- Официалният език на конкурса е английски и е силно препоръчително заглавията и описанията на снимките да бъдат на английски език, в противен случай организатора на конкурса може да реши да не ги одобри или дисквалифицира.

4. Критерии за оценяване:

- Снимките на участниците ще се оценяват въз основа на уместност (30%), оригиналност (25%), креативност (15%), композиция (10%), визуална привлекателност (15%).

- Ще има един (1) носител на Голямата награда, трима (3) победители от общо класиране в категории, тридесет (30) почетни грамоти.

5. Награди в конкурсите "Дърво и живот":

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). (Победителят ще бъде най-добре представилият се автор в трите категории - "Хора", "Наследство" и "Околна среда")

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година. 

* Наградата по-горе не включва данък или такса за трансфер.

6. Авторски права и Права за използване:

- Авторските права на снимката ще останат собственост на фотографа.

- Топ 150 фотографии ще бъдат представени на Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и уеб страници на Световния ден на дървесината (СДД) за популяризиране на дървесната култура, събития свързани с Деня на дървото и бъдещи конкурси.

- Печелившите медии (фотографии) ще бъдат използвани в брошурите на IWCS / WWD, документални видеоклипове, уеб сайтове и социални платформи на IWCS и WWD, като Facebook и Instagram, както и изложби с промоционална цел на бъдещи събития и конкурси.

7. Декларация:

Декларирам, че...

А. Аз съм автор на снимката / снимките, които представям.

Б. Аз съм едноличен собственик на авторските права или съм упълномощен от притежателя на авторските права да участвам със снимката (те).

В. Гарантирам, че доколкото ми е известно, никоя трета страна не може да претендира за права или да повдига възражения относно публикуването / възпроизвеждането / разпространението на подадената снимка.

Подаването на снимката не нарушава приложимото право, включително, но не само, Закона за авторското право на Съединените щати.

Г. Приемам всички правила за участие в конкурса за фотография на “Световния ден на дървото 2018”.

Д. Предоставям разрешение на Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) да използват представената в конкурса снимка и без да дължат възнаграждение в своя онлайн архив, представящ резултатите от предишни събития и конкурси.

 

Е. Ако моята фотография е наградена, давам на Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) тригодишно пълно разрешение за авторски права, за да използват моята печеливша фотография в брошури, видеоклипове и всички медии, включително онлайн, изложбата и всички промоционални дейности във връзка с дървесната култура, Световните събития за Деня на дървото и бъдещи конкурси, без да се дължи никакво възнаграждение.

8. IWCS и WWD си запазват правото да изменят правилата, изложени тук, без предварително уведомление, да добавят, променят и заменят всички правила или условия на конкурса.

 

 

Позволени типове медии

 • file

  Images
 • Txt

  Текстове
 • file

  Видео
 • file

  Аудио

Гласуване

Ограничения

restrictions
Държава: Не е указано

Пол: Всички

Макс участници: 1000

Не се допускат водни знаци или разпознавателни знаци.

Позволено участие с максимум: 5+

Вие трябва да сте единствен собственик на авторските права.

Партньори