"Дърво и живот" - категория "Хора"
Награден фонд: $4.8K
1 во Място: $1800

Информация и Правила

Информация за конкурса

Описание

ТОВА Е КАТЕГОРИЯ "ХОРА" НА ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС “ДЪРВО И ЖИВОТ":

Наблюдавайте хората около Вас и уловете начина, по който те възприемат дървото като част от живота си.

ДЪРВО И ЖИВОТ

Вгледайте се в ежедневието си и заобикалящата Ви среда и покажете къде и как дървото е представено във Вашата култура. Конкурсът търси фотографии, които най-добре да представят взаимовръзката между дървото и културата в трите конкурсни категории.

Световният ден на дървото (WWD) е културно събитие, което се чества ежегодишно от "Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) на всеки 21 март от 2013 година, за да представи дървесината като екологичен и възобновяем биоматериал и да повиши осведомеността относно ключовата роля, която има дървото в един устойчив свят, чрез биоразнообразието и опазването на горите. Това уникално честване ни напомня за значението и истинската стойност на дървесината и нейната отговорна употреба.

Официалният език на конкурса е английски и е силно препоръчително заглавията и описанията на снимките да бъдат на английски език, в противен случай организатора на конкурса може да реши да не ги одобри или дисквалифицира.

Това е конкурс с “професионален лиценз” във VOUBS. Всички награди са гарантирани и удържани от организатора от VOUBS!

Награди в конкурсите "Дърво и живот":

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). (Победителят ще бъде най-добре представилият се автор в трите категории - "Хора", "Наследство" и "Околна среда")

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени на събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

 * Наградата по-горе не включва данък или такса за превод.

 

Покажи още Покажи по-малко

Ниво

Професионалисти

цел

Повишаване на информираността

Целева общност

Фотографи

Времетраене

120 Дни

Период за регистрация

22 Ноември 2017  -  20 Февруари 2018

Публичен вот

22 Ноември 2017  -  20 Февруари 2018

Жури гласуване

9 Януари 2018  -  20 Февруари 2018

Обявяване на победители

20 Февруари 2018

Общи правила

Настоящите Основни правила (наричани по-долу ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА) за участие в конкурси на VOUBS уреждат правилата и условията за участие във всеки конкурс, организиран чрез VOUBS. В случай, че са записани допълнителни правила добавени от самия Организатор на конкурса, то тези правила са записани в графата "Допълнителни правила" и се зачитат с предимство пред "Основните правила".
прочетете общите правила

Допълнителни правила

Това е конкурс с “професионален лиценз” във VOUBS. Всички награди са гарантирани и удържани от организатора от VOUBS!

1. Дати:

НАЧАЛО: 20 ноември 2017 г.

Краен срок за участие: 26 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ: 28 февруари 2018 г.

2. Правила за гласуване:

80 точки от жури гласуване

9 точки от общият брой гласове

5 точки максимум от WINGS вот

4 точки от среден рейтинг

2 точки от общ брой преглеждания

Максимален общ резултат: 100 точки

3. Правила за участие:

- Участниците трябва да са навършили 18 години или повече.

- Всеки участник може да подаде само една (1) снимка.

- Същата снимка ще бъде автоматично дисквалифицирана, ако бъде намерена в друг конкурс "Дърво и живот".

- На участниците няма да бъде позволено да променят снимката си след подаване.

- Снимката трябва да отговаря на следните изисквания:

- 20 мегабайта (20MB) или по-малко,

- JPEG или JPG формат

- Поне 1600 пиксела в дължина

- Adobe RGB или sRGB се препоръчва за цветни снимки. Без CMYK.

- Цветни снимки, които са преобразувани в изображение в сивата скала и не променят оригиналното съдържание са позволени.

- Снимката трябва да бъде в единична експозиция и единична рамка.

- Съдържанието на дадена снимка не трябва да се променя чрез добавяне, пренареждане, обръщане, изкривяване или премахване на хора и / или предмети от кадъра, освен "изрязване, което премахва чужди детайли" и "премахване на сензорен прах или драскотини при сканиране на негативи".

- Участниците трябва да запазят RAW файловете и висока разделителна способност на снимката с която участват.

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година и участниците с печеливши снимки, ще трябва да представят файл с висока резолюция за отпечатване и представяне и RAW файл, за да се провери дали направените корекции на снимката съответстват на правилата за участие.

- Участниците трябва да представят заглавие и описание на снимката си. Заглавието трябва да бъде написано само на английски език, пълно, точно и достатъчно, за да се представят обстоятелствата, при които е направена снимката, включително и културния фон, който е заснет.

- Описанието се препоръчва да бъде написано по следния начин:

а. опишете кой и коя култура е на снимката и да обяснете обстоятелствата, при които е направена фотографията.

б. името на града, района / държавите, страната, където е направена снимката.

- Не се допуска маркировка, подпис или печат върху снимката.

- Участникът трябва да бъде автор на снимката, подадена заедно с истинските му имена.

- Участникът трябва да бъде носител на авторските права или да е получил разрешение от титуляра на авторските права да участва със снимката.

- Участието не трябва да нарушава правата на интелектуалната собственост или други права на трета страна.

- Официалният език на конкурса е английски и е силно препоръчително заглавията и описанията на снимките да бъдат на английски език, в противен случай организатора на конкурса може да реши да не ги одобри или дисквалифицира.

4. Критерии за оценяване:

- Снимките на участниците ще се оценяват въз основа на уместност (30%), оригиналност (25%), креативност (15%), композиция (10%), визуална привлекателност (15%).

- Ще има един (1) носител на Голямата награда, трима (3) победители от общо класиране в категории, тридесет (30) почетни грамоти.

5. Награди в конкурсите "Дърво и живот":

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). (Победителят ще бъде най-добре представилият се автор в трите категории - "Хора", "Наследство" и "Околна среда")

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2018 година. 

* Наградата по-горе не включва данък или такса за трансфер.

6. Авторски права и Права за използване:

- Авторските права на снимката ще останат собственост на фотографа.

- Топ 150 фотографии ще бъдат представени на Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и уеб страници на Световния ден на дървесината (СДД) за популяризиране на дървесната култура, събития свързани с Деня на дървото и бъдещи конкурси.

- Печелившите медии (фотографии) ще бъдат използвани в брошурите на IWCS / WWD, документални видеоклипове, уеб сайтове и социални платформи на IWCS и WWD, като Facebook и Instagram, както и изложби с промоционална цел на бъдещи събития и конкурси.

7. Декларация:

Декларирам, че...

А. Аз съм автор на снимката / снимките, които представям.

Б. Аз съм едноличен собственик на авторските права или съм упълномощен от притежателя на авторските права да участвам със снимката (те).

В. Гарантирам, че доколкото ми е известно, никоя трета страна не може да претендира за права или да повдига възражения относно публикуването / възпроизвеждането / разпространението на подадената снимка.

Подаването на снимката не нарушава приложимото право, включително, но не само, Закона за авторското право на Съединените щати.

Г. Приемам всички правила за участие в конкурса за фотография на “Световния ден на дървото 2018”.

Д. Предоставям разрешение на Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) да използват представената в конкурса снимка и без да дължат възнаграждение в своя онлайн архив, представящ резултатите от предишни събития и конкурси.

 

Е. Ако моята фотография е наградена, давам на Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) тригодишно пълно разрешение за авторски права, за да използват моята печеливша фотография в брошури, видеоклипове и всички медии, включително онлайн, изложбата и всички промоционални дейности във връзка с дървесната култура, Световните събития за Деня на дървото и бъдещи конкурси, без да се дължи никакво възнаграждение.

8. IWCS и WWD си запазват правото да изменят правилата, изложени тук, без предварително уведомление, да добавят, променят и заменят всички правила или условия на конкурса.

 

 

Позволени типове медии  • Images


  • Текстове


  • Видео


  • Аудио

Гласуване

Ограничения

Държава: Не е указано

Пол: Всички

Макс участници: 1000

Не се допускат водни знаци или разпознавателни знаци.

Позволено участие с максимум: 5+

Вие трябва да сте единствен собственик на авторските права.

Спонсори

Открийте още Конкурси
Абонирай се за нашия бюлетин
Области на интереси
Промотирай медия
Увеличи аудиторията си сега!
Промотирани медии
Последно коментирани медии

Luana Popa

Nice picture.

21 февруари 2018 11:35

Isak Hun

Great shot!

20 февруари 2018 22:05

Stefan Vitanov

Breathtaking photo! I am impressed.

20 февруари 2018 21:29

Jubayer Likhon

splendid

20 февруари 2018 20:54

Motiur Rahman

Great

20 февруари 2018 20:28