Voubs is for sale. Contact us!
"ПРОМЯНА" 2019 - категория "Наследство"
Награден фонд: $4.8K
1 во Място: $1800
Разгледай
1 ви
Руска федерация
новак
 • Удостоен
Domes

The picture of the "Domes" was taken in the fishing village of Varzuga on the Tersky shore of the White Sea. Varzuga is one of the oldest settlements in the Murmansk region. In Varzuga is the oldest wooden church of the Murmansk region. In the picture we can see the newly made domes for this church. After the restoration of the church, the domes will be installed. This church is a monument of wooden architecture of the Russia. Surprising is the fact that wooden domes are made without a single nail for old technologies. After complete drying of the dome will get a silvery shade.
The photo was taken while traveling along the White Sea coast. The atmosphere of the north shows the Polar light on the wooden domes.
Location - Russia, Murmansk region, village Varzuga.

покажи коментарите

Информация и Правила

Информация за конкурса

Описание

ПРОМЯНА

Живеем в един бързо променящ се свят, хората правят промени, за да подобрят живота си, да наследят и запазят своята култура, да подобрят жизнената си среда и природата. Конкурсът търси фотографии, които най-добре могат да представят това, което е било променено до възприятието на хората за употребата на дървото и как промяната засяга днешния свят.

КАТЕГОРИЯ "НАСЛЕДСТВО" - Включете се в процеса по запазване на дървесната култура.

Това е конкурс с “елитен лиценз” във VOUBS. Всички награди са гарантирани и удържани от организатора от VOUBS!

Награди в конкурсите "Дърво и живот" (относно трите категории Наследство, Хора и Околна среда) :

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). 

- Фотографията на победителя ще бъде изложена на събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

 * Наградата по-горе не включва данък или такса за превод.

* Всяка снимка ще получи само една (1) награда.

ДЪРВОТО Е ДОБРО!

Световният ден на дървото (WWD) е културно събитие, което се чества ежегодишно от "Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) на всеки 21 март от 2013 година, за да представи дървесината като екологичен и възобновяем биоматериал и да повиши осведомеността относно ключовата роля, която има дървото в един устойчив свят, чрез биоразнообразието и опазването на горите. Това уникално честване ни напомня за значението и истинската стойност на дървесината и нейната отговорна употреба.

"Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) е неправителствена международна мрежа от ентусиасти, посветена на научните изследвания, образованието и популяризирането на дървесната култура.

Покажи още Покажи по-малко

Опит

Професионалисти

цел

Повишаване на информираността

Категория:

Фотография

Под-категория:

Екшън

Целева общност

Фотографи

Времетраене

152 Days

Период за регистрация

1 Септември 2018  -  31 Януари 2019

Публичен вот

1 Септември 2018  -  31 Януари 2019

Жури гласуване

1 Септември 2018  -  31 Януари 2019

Обявяване на победители

31 Януари 2019

Общи правила

file
Настоящите Основни правила (наричани по-долу ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА) за участие в конкурси на VOUBS уреждат правилата и условията за участие във всеки конкурс, организиран чрез VOUBS. В случай, че са записани допълнителни правила добавени от самия Организатор на конкурса, то тези правила са записани в графата "Допълнителни правила" и се зачитат с предимство пред "Основните правила".
прочетете общите правила

Допълнителни правила

file

Правила за участие:
1. Участниците трябва да са навършили 18 години или повече.
2. Всеки участник е ограничен да подаде една (1) снимка в категория.
3. Всеки участник може да подаде три (3) различни снимки за три (3) различни категории, но същата снимка автоматично ще бъде дисквалифицирана, ако бъде намерена в други категории.
4. Снимката не трябва да е участвала в нито един от предишните фотоконкурси за Световния ден на дървото.
5. Всяка фотография може да получи само една (1) награда; ако някой от спечелилите награда не успее да отговори в рамките на дадения период (7 дни), ще се счита за отказ от наградата, а следващата фотография в класирането ще бъде възнаградена с наградата.
6. На участниците няма да бъде позволено да променят снимката си след подаване.
7. Фотографията трябва да бъде представена и да отговаря на следните изисквания:

 • 20 мегабайта (20MB) или по-малко
 • JPEG или JPG формат
 • Поне 1600 пиксела в дължина
 • Adobe RGB или sRGB се препоръчва за цветни снимки. Без CMYK.
 • Цветни снимки, които са преобразувани в изображение в сивата скала и не променят оригиналното съдържание са позволени.

8. Съдържанието на дадена снимка не трябва да се променя чрез добавяне, пренареждане, обръщане, изкривяване или премахване на хора и/или предмети от кадъра, освен "изрязване, което премахва чужди детайли" и "премахване на сензорен прах или драскотини при сканиране на негативи".
9. Участниците трябва да запазят RAW файловете и висока разделителна способност на снимката с която участват.  Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година и участниците с печеливши фотографии, бъдат поканени да изпратят файл с висока разделителна способност (минимум 300 dpi / ppi) за отпечатване и представяне и RAW файл, за да се провери дали направените корекции на снимката съответстват на правилата за участие.
10. Участниците трябва да представят заглавие и описание на снимката си. Заглавието трябва да бъде написано само на английски език, пълно, точно и достатъчно, за да се представят обстоятелствата, при които е направена снимката, включително и културния фон, който е заснет.
11. Описанието се препоръчва да бъде написано по следния начин:

 • Обяснете как фотографията ви е свързана с темата.
 • Опишете обстоятелствата, при които е направена фотографията.
 • Посочете име на града, района / държавите, където е направена снимката.

12. Не се допуска маркировка, подпис или печат върху снимката.
13. Участникът трябва да бъде автор на снимката, подадена заедно с истинските му имена.
14. Участникът трябва да бъде носител на авторските права или да е получил разрешение от титуляра на авторските права да участва със снимката.
15. Участието не трябва да нарушава правата на интелектуалната собственост или други права на трета страна.

Критерии за оценяване:

* Снимките ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

 • Релевантност (35%)
 • Оригиналност (20%)
 • Креативност (15%)
 • Композиция (15%)
 • Визуална привлекателност (15%)
* Ще има един (1) носител на Голямата награда, трима (3) победители от общо класиране в категории, тридесет (30) почетни грамоти.

Награди в конкурсите "ПРОМЯНА":

ГОЛЯМА НАГРАДА (1) - $ 2500 долара (USD)

- Победителят фотограф ще получи парична награда в размер на 2500 долара (USD). 

- Фотографията на победителя ще бъде изложена на събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ОБЩО ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА (3) - $ 1800 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $ 1800 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ (30) - $300 долара (USD)

- Печелившите фотографи ще получат парична награда от $300 долара (USD).

- Фотографиите на победителите ще бъдат изложени в събитието за "Световния ден на дървото" през 2019 година.

* Наградата по-горе не включва данък или такса за превод.

* Всяка снимка ще получи само една (1) награда.

 

Авторски права и Права за използване:

 • Авторските права на снимката ще останат собственост на фотографа.
 • Фотографиите ще бъдат представени на сайтовете на „Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и Световния ден на дървесината (СДД) за популяризиране на дървесната култура, събития свързани с Деня на дървото и бъдещи конкурси.
 • Печелившите медии (фотографии) ще бъдат използвани в брошурите на IWCS / WWD, документални видеоклипове, уеб сайтове и социални платформи на IWCS и WWD, като Facebook и Instagram, както и изложби с промоционална цел на бъдещи събития и конкурси.
 • IWCS и WWD си запазват правото да изменят правилата, изложени тук, без предварително уведомление, да добавят, променят и заменят всички правила или условия на конкурса.

Декларация: 

Декларирам, че...

1. Аз съм автор на снимката / снимките, които представям.

2. Аз съм едноличен собственик на авторските права или съм упълномощен от притежателя на авторските права да участвам със снимката (те).

3. Гарантирам, че доколкото ми е известно, никоя трета страна не може да претендира за права или да повдига възражения относно публикуването / възпроизвеждането / разпространението на подадената снимка. Подаването на снимката не нарушава приложимото право, включително, но не само, Закона за авторското право на Съединените щати.

4. Приемам всички правила за участие в конкурса за фотография на “Световния ден на дървото 2019”.

5. Предоставям разрешение на „Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) да използват представената в конкурса снимка и без да дължат възнаграждение в своя онлайн архив, представящ резултатите от предишни събития и конкурси.

6. Ако моята фотография е наградена, давам на „Международното дружество за дървесна култура" (IWCS) и на Световния ден на дървото (WWD) тригодишно пълно разрешение за авторски права, за да използват моята печеливша фотография в брошури, видеоклипове и всички медии, включително онлайн, изложбата и всички промоционални дейности във връзка с дървесната култура, Световните събития за Деня на дървото и бъдещи конкурси, без да се дължи никакво възнаграждение.

Позволени типове медии

 • file

  Images
 • Txt

  Текстове
 • file

  Видео
 • file

  Аудио

Гласуване

Ограничения

restrictions
Държава: Не е указано

Пол: Всички

Макс участници: 1000

Не се допускат водни знаци или разпознавателни знаци.

Позволено участие с максимум: 1

Вие трябва да сте единствен собственик на авторските права.

Партньори