ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ


Тази Декларация за права и отговорности („Декларация“, „Условия“ или „ДПО“) представлява условията ни за услугата, които регулират нашите взаимоотношения с потребителите и други лица, които си взаимодействат с VOUBS. Като използвате или осъществявате достъп до VOUBS, вие се съгласявате с тази Декларация, както и с периодичните й бъдещи актуализации в съответствие с Раздел 14 по-долу. В допълнение, в края на настоящия документ ще откриете източници, които ще ви помогнат да разберете как работи VOUBS.

Поверителност


Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Ние създадохме наша Политика за ползване на данните, за да направим важни изяснения относно това как можете да използвате VOUBS за споделяне с други лица и как събираме и можем да използваме вашето съдържание и информация. Насърчаваме ви да прочетете Политиката за ползване на данните и да я използвате, когато вземате своите информирани решения.

Споделяне на вашето съдържание и информация


Вие притежавате цялото съдържание и информация, които публикувате във VOUBS, и можете да управлявате как те да се споделят през вашите настройки за поверителност и настройки на приложението. В допълнение:

 1. За съдържание, което е обхванато от права на интелектуална собственост, като снимки и видеоклипове (ИС съдържание), вие изрично ни предоставяте следното разрешение, зависещо от вашите настройки за поверителност и настройки на приложението : вие ни предоставяте неизключителен, прехвърлим, подлицензируем, безвъзмезден, световен лиценз да използваме всякакво ИС съдържание, което публикувате във или във връзка с VOUBS (ИС лиценз). Този ИС лиценз се прекратява, когато изтриете вашето ИС съдържание или акаунта си, освен ако съдържанието ви не е споделено с други лица и те не са го изтрили.
 2. Когато изтриете ИС съдържание, то се изтрива по начин, сходен с изпразването на кошчето на вашия компютър. Все пак, вие съзнавате, че премахнатото съдържание може да остане в архивни копия в продължение на разумен период от време (но няма да бъде достъпно за други лица).
 3. Когато използвате приложение, то може да ви поиска разрешение за достъп до вашето съдържание и информация, както и до съдържание и информация, които други лица са споделили с вас. Изискваме приложенията да уважават вашата поверителност и вашето споразумение с това приложение ще регулира как то може да използва, съхранява и прехвърля това съдържание и информация. (За да научите повече относно Платформата, включително и как можете да контролирате каква информация други лица могат да споделят с приложенията, прочетете нашата Политика за ползване на данните и Страница на платоформата.)
 4. Когато публикувате съдържание или информация, използвайки настройката Публично, това означава, че позволявате на всички, дори и на лица извън VOUBS, да имат достъп до тази информация и да я използват, както и да я свързват с вас (т.е. вашето име и профилна снимка).
 5. Ние винаги оценяваме вашата обратна информация или други предложения относно VOUBS, но вие разбирате, че можем да ги използваме без никакво задължение да ви възнаграждаваме за тях (така, както вие нямате задължение да ги,предлагате).

Безопасност


Ние правим всичко възможно да поддържаме VOUBS безопасен, но не можем да гарантираме това. Нуждаем се от вашата помощ, за да поддържаме VOUBS безопасен, което включва и следните ангажименти от ваша страна:

 1. Вие нямате право да публикувате неупълномощени търговски съобщения (като спам) във VOUBS.
 2. Вие нямате право да събирате съдържание или информация от потребителите, както и по друг начин да осъществявате достъп до VOUBS, чрез автоматизирани средства (като например роботи за събиране на данни, роботи, индексиращи роботи или роботи за извличане на данни) без нашето предварително разрешение.
 3. Вие нямате право да участвате в незаконен маркетинг на различни нива, като пирамидални схеми, във VOUBS.
 4. Вие нямате право да качвате вируси или друг злонамерен код.
 5. Вие нямате право да събирате информация за вход или достъп до акаунт, принадлежащ на другиго.
 6. Вие нямате право да тормозите, притеснявате или безпокоите други потребители.
 7. Вие нямате право да публикувате съдържание, което: е изпълнено с омраза, заплашително или порнографско; подтиква към насилие; съдържа голота или стилизирано/безпричинно насилие.
 8. Вие нямате право да разработвате или управлявате приложение от трети лица със съдържание, свързано с алкохол, любовни срещи или друго съдържание за пълнолетни (включително реклами) без съответните ограничения на възрастта.
 9. Ще следвате всички приложими закони, ако оповестявате публично или предлагате всякакви състезания, подаръци или лотарии (събирателно „промоции“) във VOUBS.
 10. Нямате право да използвате VOUBS за незаконна, подвеждаща, злонамерена или дискриминираща дейност.
 11. Нямате право на действие, което би могло да повреди, натовари или разстрои правилната работа или вид на VOUBS, като например атака за спиране на услугата или вмешателство в показването на страницата или други функции на VOUBS.
 12. Нямате право да улеснявате или насърчавате нарушаването на тази Декларация или нашите правила.

Регистрация и защита на акаунта


Потребителите на VOUBS предоставят своите истински имена и информация и ние се нуждаем от вашата помощ, за да запазим това. Ето някои ангажименти, които вие поемате към нас, свързани с регистрацията и поддържането на защитата на вашия акаунт:

 1. Нямате право да предоставяте фалшива лична информация на VOUBS или да създавате акаунт за друг, освен за вас самите, без разрешение.
 2. Нямате право да създавате повече от един личен акаунт.
 3. Ако деактивираме вашия акаунт, нямате право да създавате друг без нашето разрешение.
 4. Нямате право да използвате вашия личен дневник основно за търговски облаги, а ще използвате VOUBS страница за такива цели.
 5. Нямате право да използвате VOUBS, ако сте на възраст под 13 години.
 6. Нямате право да използвате VOUBS, ако сте с присъда за сексуално насилие.
 7. Ще поддържате информацията си за контакт точна и актуална.
 8. Нямате право да споделяте паролата си (или в случая на разработчици, своя секретен ключ), за да предоставяте на други лица достъп до акаунта си, или да извършвате каквито и да е действия, които биха могли да изложат на риск сигурността на вашия акаунт.
 9. Няма да прехвърляте своя акаунт (включително и каквато и да било Страница или приложение, което администрирате) на никого, без преди това да сте получили нашето писмено съгласие.
 10. Ако изберете потребителско име или подобен идентификатор за вашия акаунт или Страница, ние си запазваме правото да го премахнем или върнем, ако смятаме това за уместно (например, когато собственик на търговска марка се оплаче относно потребителско име, което не е тясно свързано с действителното име на потребител).

Защитаване на правата на другите хора


Ние уважаваме правата на другите хора и очакваме от вас да правите същото.

 1. Няма да публикувате съдържание или да предприемате действие във VOUBS, което престъпва или нарушава правата на другиго или по друг начин нарушава закона.
 2. Ние можем да премахваме всякакво съдържание или информация, която публикувате във VOUBS, ако вярваме, че тя нарушава тази Декларация или нашите правила.
 3. Ние ви предоставяме инструменти, с помощта на които защитаваме вашите права на интелектуална собственост.
 4. Ако премахнем вашето съдържание за нарушаване на авторските права на някого другиго, а вие смятате, че сме го направили погрешно, ще ви дадем възможност да обжалвате.
 5. Ако системно нарушавате правата на интелектуална собственост на други хора, ще деактивираме вашия акаунт, когато е уместно.
 6. Вие няма да използвате нашите авторски права или търговски марки (включително VOUBS, емблемите VOUBS) или заблуждаващо сходни знаци с изключение на изрично позволеното с нашето предварително писмено съгласие.
 7. Ако събирате информация от потребители, вие ще: получавате тяхното съгласие, ще давате да се разбере, че вие (а не VOUBS) сте тези, които събират информацията си, и ще публикувате политика за поверителност, обясняваща каква информация събирате и как ще я използвате.
 8. Вие няма да публикувате ничии идентификационни документи или важна финансова информация във VOUBS.
 9. Няма да отбелязвате потребители или да изпращате имейл покани до лица, които не са потребители, без тяхното съгласие. VOUBS предлага инструменти за социално отчитане, които позволяват на потребителите да осигуряват обратна връзка относно отбелязването.

Мобилни и други устройства


 1. Понастоящем предоставяме нашите мобилни услуги безплатно, но имайте предвид, че все още са приложими стандартните цени и такси на вашия доставчик, като например такси за текстови съобщения.
 2. В случай че промените или деактивирате мобилния си телефонен номер, ще актуализирате информацията за акаунта си във VOUBS в рамките на 48 часа, за да гарантирате, че съобщенията ви няма да се изпращат до човека, който ще получи стария ви номер.
 3. Вие давате съгласието си и всички необходими права, за да позволите на потребителите да синхронизират (включително и през приложение) своите устройства с всяка информация, която е видима за тях във VOUBS.

Плащания


Ако направите плащане във VOUBS или използвате VOUBS кредити, вие се съгласявате с нашите Условия на плащане.

Специални клаузи, приложими за добавки за социални мрежи


Ако включите нашите добавки за социални мрежи, като бутоните „Споделяне“ или „Харесвам“, на вашия уеб сайт, за вас важат следните допълнителни условия:

 1. Ние ви даваме разрешение да използвате добавките за социални мрежи на VOUBS, така че потребителите да могат да публикуват връзки или съдържание от вашия уеб сайт във VOUBS.
 2. Вие ни давате разрешение да използваме и позволяваме на другите да използват такива връзки и съдържание във VOUBS.
 3. Вие няма да поставяте добавка за социални мрежи на никакви страници със съдържание, което би нарушило тази Декларация, ако бъде публикувано във VOUBS.

Специални клаузи, приложими за разработчици/оператори на приложения и уеб сайтове


Ако сте разработчик или оператор на уеб сайт или приложение на Платформата, за вас важат следните допълнителни условия:

 1. Вие носите отговорност за вашето приложение и неговото съдържание, както и за начините, по които използвате Платформата. Това включва да гарантирате, че вашето приложение или използване на Платформата отговаря на нашите Правила за платформата на VOUBS и нашите Насоки за рекламиране.
 2. Достъпът и използването от ваша страна на данни, които получавате от VOUBS, ще бъдат ограничени, както следва:
 3. Ще изисквате само данните, които са ви нужни, за да управлявате приложението си.
 4. Ще имате политика за поверителност, която съобщава на потребителите какви потребителски данни ще използвате и как ще използвате, показвате, споделяте или прехвърляте тези данни, и ще включите URL адреса на вашата политика за поверителност в Приложението за разработчици.
 5. Няма да използвате, показвате, споделяте или прехвърляте данните на потребител по начин, който не отговаря на вашата политика за поверителност.
 6. Ще изтривате всички данни, които получавате от нас относно даден потребител, ако той поиска от вас да го направите, и ще предоставяте на потребителите механизъм да отправят такива заявки.
 7. Няма да включвате данни, които получавате от нас относно потребител, в никакви рекламни материали.
 8. Нямате право да прехвърляте директно или индиректно данни, които получавате от нас, към (или да използвате такива данни във връзка с: рекламна мрежа, рекламен обмен, брокер на данни или друг свързан с реклама набор с инструменти, дори ако разполагате със съгласието на потребителя относно прехвърлянето или конкретната употреба.
 9. Нямате право да продавате потребителски данни. Ако вашата фирма бъде придобита от или слята с друга фирма, можете да продължите да използвате потребителските данни в рамките на своето приложение, но не можете да ги прехвърляте извън него.
 10. Имаме право да изискаме от вас да изтриете потребителските данни, ако ги използвате по начин, който счетем за противоречащ на очакванията на потребителите.
 11. Можем да ограничим достъпа ви до данни.
 12. Трябва да се съобразявате с всички останали ограничения, съдържащи се в нашата Политика на платформата на VOUBS.
 13. Нямате право да ни предоставяте информация, която събирате самостоятелно от потребителите, или потребителско съдържание без съгласието на съответния потребител.
 14. Трябва да осигурите на потребителите лесен начин за премахване на приложението или за прекъсване на връзката с него.
 15. Трябва да осигурите на потребителите лесен начин за контакт с вас. Имаме право също така да споделяме вашия имейл адрес с потребители и други лица, които твърдят, че сте нарушили или засегнали по друг начин техните права.
 16. Трябва да осигурите потребителска поддръжка за приложението си.
 17. Не трябва да показвате реклами на други фирми или полета за уеб търсене в www.VOUBS.com.
 18. Ние ви предоставяме всички необходими права за използване на кода, API-тата, данните и инструментите, които получавате от нас.
 19. Нямате право да продавате, прехвърляте или предоставяте подлиценз за нашия код, API-та или инструменти.
 20. Не трябва да представяте по неверен начин взаимоотношенията си с VOUBS пред другите.
 21. Можете да използвате емблемите, които предоставяме на разработчиците, или да издадете съобщение в пресата или друго публично изявление само ако се съобразявате с нашата Политика на платформата на VOUBS.
 22. Ние можем да издадем съобщение в пресата, описващо взаимоотношенията ни с вас.
 23. Трябва да спазвате всички приложими закони. По-конкретно трябва (ако е приложимо) да:
  • разполагате с правила за премахване на незаконно съдържание и за прекратяване на повторни нарушения, които попадат в обсега на Закона за защита на авторските права в цифровото хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act) на САЩ.
  • сте в съответствие със Закона за защита на видео поверителността (Video Privacy Protection Act, VPPA) на САЩ и да получите необходимото за участие съгласие на потребителите, за да могат потребителските данни, попадащи в обсега на VPPA, да бъдат споделяни във VOUBS. Вие трябва да обясните, че каквото и да е разкриване на данни не е присъщо за обичайния ход на вашия бизнес.
 24. Не гарантираме, че Платформата ще бъде винаги безплатна.
 25. Вие ни предоставяте всички права, необходими за активиране на вашето приложение за работа с VOUBS, включително правото за включване на съдържанието и информацията, които ни предоставяте, в потоци, дневници и истории за дейността на потребителите.
 26. Вие ни предоставяте правото да поставим връзка или да оградим с рамка приложението ви и да поставяме съдържание, включително реклами, около него.
 27. Имаме право да анализираме приложението, съдържанието и данните ви с каквато и да е цел, включително търговска (като например за насочване на доставката на реклами и за индексиране на съдържанието за търсене).
 28. Можем да извършваме проверки на приложението ви, за да гарантираме, че то е безопасно за потребителите.
 29. Имаме право да създаваме приложения, които предлагат функции и услуги, подобни на вашето приложение, или се конкурират по друг начин с него.

Относно рекламите и друго търговско съдържание, обслужвано или подобрявано от VOUBS


Нашата цел е да предоставяме рекламно и друго търговско или спонсорирано съдържание, което да е ценно за нашите потребители и рекламодатели. За да ни помогнете да направим това, вие се съгласявате със следното:

 1. Вие ни предоставяте разрешение да използваме името, снимката на профила, съдържанието и информацията ви във връзка с търговско, спонсорирано или свързано съдържание (например марка, която харесвате), обслужвано или подобрявано от нас. Това означава например, че разрешавате на фирми или други организации да ни платят, за да покажат вашето име и/или снимка на профила заедно с вашето съдържание или информация, без да получите компенсация за това. Ако сте избрали специфична аудитория за своето съдържание или информация, ние ще уважим вашия избор, когато ги използваме.
 2. Ние не предоставяме вашето съдържание или информация на рекламодатели без вашето съгласие.
 3. Вие приемате, че не можем винаги да идентифицираме платени услуги и комуникации като такива.

Специални клаузи, приложими към рекламодатели


Можете да се насочите към желаната от вас аудитория чрез закупуване на реклами във VOUBS или в нашата издателска мрежа. Ако направите поръчка през нашия онлайн портал за реклама (Поръчка), за вас ще бъдат приложими следните допълнителни условия:

 1. Когато правите Поръчка, трябва да ни посочите типа реклама, която искате да закупите, сумата, която искате да похарчите, и своята оферта. Ако приемем вашата Поръчка, ще доставим вашите реклами веднага, когато материалите станат налични. При обслужването на вашите реклами ние правим всичко възможно да ги доставим на посочената от вас аудитория, въпреки че не можем да гарантираме за всеки конкретен случай, че вашата реклама ще достигне до желаната цел.
 2. В някои случаи може да разширим указаните от вас целеви критерии, ако вярваме, че това ще повиши ефективността на вашата рекламна кампания.
 3. Вие трябва да заплащате своите Поръчки в съответствие с нашите Условия за плащане. Сумата, която дължите, ще бъде изчислена въз основа на нашите проследяващи механизми.
 4. Вашите реклами трябва да са в съответствие с нашите Указания за рекламиране.
 5. Ние ще определим размера, мястото и позиционирането на вашите реклами.
 6. Не гарантираме последствията, които вашата реклама ще предизвика, като например броя щраквания върху нея.
 7. Не можем да контролираме начина на генериране на щраквания върху вашата реклама. Разполагаме със системи, които се опитват да откриват и филтрират определени щраквания, но не носим отговорност за клик-измами, технологични проблеми или други възможни невалидни щраквания, които могат да окажат влияние върху цената на активните реклами.
 8. Можете да отмените своята Поръчка по всяко време чрез онлайн портала, но е възможно да минат до 24 часа, преди да се деактивира рекламата. Носите отговорност за заплащането на всички активни реклами.
 9. Лицензът ни за показване на вашата реклама се прекратява при изпълнение на вашата Поръчка. Вие приемате обаче, че ако потребители са взаимодействали с вашата реклама, тя може да продължи да се показва, докато потребителите не я изтрият.
 10. Можете да използвате своите реклами и свързаното с тях съдържание и информация за маркетингови или промоционални цели.
 11. Нямате право да издавате съобщения в пресата или да оповестявате публично своите взаимоотношения с VOUBS без нашето предварително писмено разрешение.
 12. Имаме право да отхвърлим или да премахнем която и да е реклама, по каквито и да е причини.
 13. Ако пускате реклами от името на някой друг, трябва да имате разрешение за това, включително следното:
  • Потвърждавате, че разполагате със законови правомощия да обвържете рекламодателя с тази Декларация.
  • Съгласни сте, че ако представляваният от вас рекламодател наруши тази Декларация, можем да ви държим отговорни за това нарушение.

Специални условия, приложими към страници


Ако създадете или администрирате Страница във VOUBS или стартирате промоция или предложение от своята Страница, вие се съгласявате с нашитеУсловия за използване на Страниците.

Специални условия, приложими към софтуер


 1. Ако изтеглите или използвате наш софтуер, като например самостоятелен софтуерен продукт, приложение или добавка за браузър, вие се съгласявате, че от време на време софтуерът може да изтегля и да инсталира наши надстройки, актуализации и допълнителни функции с цел подобряване, усъвършенстване и по-нататъшно развитие на софтуера.
 2. Нямате право да модифицирате, да създавате производни продукти, да декомпилирате или по друг начин да се опитвате да извлечете първичния код от нас, освен ако не разполагате с изрично разрешение за това, съгласно лиценз за отворен код или изрично писмено разрешение от нас.

Изменения


 1. Освен в случаите, когато извършваме промяна по законови или административни причини или с цел корекция на неточно твърдение, ние ще ви предоставяме седемдневно (7-дневно) предизвестие (например чрез публикуване на промяната на Страницата за управление на сайта на VOUBS) и възможност за коментиране на промените в тази Декларация. Можете също да посетите нашата Страница за управление на сайта на VOUBS и да я "харесате", за да получавате новини за промените в тази Декларация.
 2. Ако извършим промени в правилата, споменати или включени в тази Декларация, може да предоставим известие в Страницата за управление на сайта.
 3. Ако продължите да използвате VOUBS след извършването на промени в нашите условия, това ще означава, че приемате променените условия.

Прекратяване


Ако нарушите клаузите или замисъла на тази Декларация или по друг начин ни изложите на риск или възможно юридическо преследване, можем да спрем да ви предоставяме VOUBS изцяло или частично. Ще ви уведомим за това по имейл или при следващия ви опит да осъществите достъп до своя профил. Вие имате право също така да изтриете своя профил или да забраните приложението си по всяко време. Във всички тези случаи действието на настоящата Декларация ще бъде прекратено, но не и приложимостта на следните условия: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 и 15-19.

Спорове


 1. Трябва да разрешавате искове, причини за искове или спорове (претенции), които отправяте към нас, произлизащи от или свързани с тази Декларация или с VOUBS, само в съдилищата на Република България, и се съгласявате да приемете персоналната юрисдикция на тези съдилища за целите на съдебното разрешаване на всички подобни искове. Законите на Европейския съюз регулират тази Декларация, както и всички искове, които може да възникнат между вас и нас, независимо от конфликти в правните разпоредби.
 2. Ако някой повдигне иск срещу нас във връзка с ваши действия, съдържание или информация във VOUBS, вие трябва да ни обезщетите и да ни предпазите от и срещу каквито и да е щети, загуби и разходи от всякакъв род (включително съответните юридически такси и разходи), свързани с подобни искове. Въпреки че предоставяме правила за поведението на потребителите, ние не контролираме и не насочваме техните действия във VOUBS и не носим отговорност за съдържанието или информацията, които те предават или споделят във VOUBS. Не носим отговорност за каквото и да е обидно, неуместно, неприлично, незаконно или нежелано по друг начин съдържание или информация, които може да срещнете във VOUBS. Не носим отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител на VOUBS.
 3. НИЕ СЕ ОПИТВАМЕ ДА ПОДДЪРЖАМЕ ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ, ЛИПСАТА НА ВИРУСИ И БЕЗОПАСНОСТТА НА VOUBS, НО ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НА СВОЙ РИСК. НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ VOUBS В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УМЕСТНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ VOUBS ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ БЕЗОПАСЕН, ЗАЩИТЕН И БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ВИНАГИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, ЗАБАВЯНИЯ ИЛИ ПРОБЛЕМИ. VOUBS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ДАННИТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА, А ВИЕ ОСВОБОЖДАВАТЕ НАС, НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ ОТ КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ И ЩЕТИ, ИЗВЕСТНИ И НЕИЗВЕСТНИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ИСК, КОЙТО ПРЕДЯВЯВАТЕ СРЕЩУ ТАКИВА ДРУГИ ЛИЦА. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗТИЧАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ VOUBS, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. НАШАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ VOUBS, НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА МАКСИМУМА ОТ СТО ДОЛАРА ($100) ИЛИ СУМАТА, КОЯТО СТЕ НИ ЗАПЛАТИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ РАЗРЕШАВА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. В ПОДОБНИ СЛУЧАИ ОТГОВОРНОСТТА НА VOUBS ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Дефиниции


 1. Под „VOUBS“ имаме предвид функциите и услугите, които правим достъпни, включително през (a) нашия уеб сайт на адрес www.VOUBS.com и всякакви други брандирани и ко-брандирани с VOUBS уеб сайтове (включително поддомейни, международни версии, визуални елементи и мобилни версии); (б) нашата Платформа; (в) приставки за социални мрежи, като бутона „Харесвам“, бутона „Споделяне“ и други подобни предложения и (г) друга медия, софтуер (като лента с инструменти), устройства или мрежи, които съществуват сега или ще бъдат разработени по-късно.
 2. Под „Платформа“ имаме предвид набор от API и услуги (като съдържание), които позволяват на другите хора, включително разработчици на приложения и оператори на уеб сайтове, да извличат данни от VOUBS или да ни предоставят данни.
 3. Под „информация“ имаме предвид факти и друга информация относно вас, включително и действия, предприети от потребители и лица, които не са потребители, които си взаимодействат с VOUBS.
 4. Под „съдържание“ имаме предвид всичко, което вие и другите потребители публикувате във VOUBS, което не би било включено в дефиницията на информация.
 5. Под „данни“, „потребителски данни“ или „данни на потребител“ имаме предвид всякакви данни, включително и съдържание или информация на даден потребител, което вие или трети лица можете да извличате от VOUBS или да предоставяте на VOUBS чрез Платформата.
 6. Под „публикация“ имаме предвид публикация във VOUBS или по друг начин направена достъпна посредством използването на VOUBS.
 7. Под „използване“ имаме предвид използване, стартиране, копиране, публично изпълнение или показване, разпространение, модифициране, превеждане и създаване на производни продукти.
 8. Под „активен регистриран потребител“ имаме предвид потребител, който е влязъл във VOUBS поне веднъж през последните 30 дни.
 9. Под „приложение“ имаме предвид всякакво приложение или уеб сайт, който използва или осъществява достъп до Платформата, както и всичко друго, което получава или е получило данни от нас. Ако вече не осъществявате достъп до Платформата, но не сте изтрили всички данни от нас, терминът „приложение“ ще важи, докато не изтриете данните.