ОБЩИ УСЛОВИЯ


 1. ВАШЕТО ПРАВООТНОШЕНИЕ С VOUBS
  1. Вашето ползване на VOUBS уебсайта ("Уебсайта") и всеки VOUBS продукт, канал, софтуер, обмен на данни и услуги, включително вградения VOUBS видео плейър ("VOUBS Плейър"), предоставени Ви на или от или чрез Уебсайта от VOUBS (заедно с "Услуга") е предмет на условията на договор между Вас и VOUBS. "VOUBS" означава VOUBS .
  2. Договорът Ви с VOUBS се състои от (A) условията, заложени в този документ, (B) Политиката за лични данни на VOUBS и (C) Правилата на общността на VOUBS (заедно наричани "Условия").
  3. Условията представляват правно обвързващ договор между Вас и VOUBS относно Вашето ползване на Услугата. Важно е да отделите време, за да ги прочетете внимателно.
  4. Условията се прилагат към всички потребители на Услугата, включително потребители които също така предоставят Съдържание в Услугата. "Съдържание" включва текст, софтуер, скриптове, графики, снимки, звуци, музика, видео, аудиовизуални комбинации, интерактивни черти и други материали, които Вие можете да гледате на, имате достъп чрез или включвате в Услугата.
 2. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
  1. За да ползвате Услугата, Вие трябва първо да приемете Условията. Не можете да ползвате Услугата, ако не приемете Условията.
  2. Можете да приемете Условията просто като ползвате Услугата. Вие разбирате и се съгласявате, че VOUBS ще счита ползването Ви на Услугата като приемане на Условията от съответния момента нататък.
  3. Не можете да ползвате Услугата и не можете да приемете Условията, ако (a) не сте на възраст, на която можете да сключвате правно обвързващ Ви договор с VOUBS, или (b) ако сте лице, което няма право или по друг законен начин му е забранено да получава или ползва Услугата съгласно законодателството на държавата, в която живеете или от която достигате или ползвате Услугата.
  4. Следва да принтирате или запазите копие от Условията за Вашия архив.
 3. ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯТА

  VOUBS си запазва правото да прави промени на Условията, например: за да отрази изменения в законодателството или регулаторни промени или промени във функционалностите, предлагани чрез Услугата. Поради това трябва редовно да преглеждате Условията, за да проверявате за такива промени. Изменената версия на Условията ще бъде публикувана в раздел "Условия за ползване". Ако не сте съгласни с Изменените условия, трябва да спрете да ползвате Услугата. Продължаването на ползването на Услугата от Ваша страна след датата на публикуване на Изменените условия, ще представлява приемане от Вас на Изменените условия.
 4. VOUBS ПРОФИЛ
  1. За да имате достъп до някои от функционалностите на Уебсайта или други елементи на Услугата, Вие трябва да си създадете VOUBS профил. Когато създавате Вашия профил, Вие трябва да предоставите вярна и пълна информация. Важно е да пазите паролата за Вашия VOUBS профил в тайна.
  2. Трябва да уведомите VOUBS незабавно при пробив в сигурността или неоторизирано ползване на Вашият VOUBS профил, за които узнаете.
  3. Съгласявате се, че единствено Вие сте отговорни (по отношение на VOUBS, и други лица) за дейността, която се осъществява чрез Вашия VOUBS профил.
 5. ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЗВАНЕТО
  1. С настоящото VOUBS Ви предоставя право на достъп до и ползване на Услугата, при спазване на следните изрични условия, като Вие се съгласявате, че неспазването на което и да е от тези условия представлява нарушение на Условията от Ваша страна:
   1. съгласявате се да не разпространявате каквато и да е част или части от Уебсайта или Услугата, включително, но не само Съдържание, независимо от вида „медиа”, без предварителното писмено съгласие на VOUBS, освен ако VOUBS не предоставя средствата за такова разпространение чрез функционалност, предлагана от Услугата (като например VOUBS Плейър);
   2. съгласявате се да не изменяте или модифицирате която и да е част от Уебсайта или от Услугата (включително, но не само VOUBS Плейъра и свързаните с него технологии);
   3. съгласявате се да не осъществявате достъп до Съдържание чрез технология или средства, различни от страниците за възпроизвеждане на видео, VOUBS Плейъра, или други средства, изрично предназначени за тази цел от VOUBS;
   4. съгласявате се да не (или да се опитвате да) заобикаляте, изключвате или по друг начин се намесвате в свързани със сигурността на Услугата функции или функции, които предотвратяват или ограничават ползването или копирането на Съдържание или привеждат в изпълнение ограничения на ползването на Услугата или съдържанието, достъпно чрез Услугата;
   5. Съгласявате се да не ползвате Услугата (включително VOUBS Плейъра) за който и да е от следните видове ползване с търговска цел, освен ако получите предварителното писмено одобрение на VOUBS:
    1. продажба на достъп до Услугата;
    2. продажба на реклама, спонсорство или промоции, публикувани на или в Услугата или Съдържание;
    3. продажба на реклама, спонсорство или промоции на която и да е страница на блог, на който са възможни реклами или уебсайт, съдържащи Съдържание предоставяно чрез Услугата, освен ако друг материал, който не е получен от VOUBS, се появява на същата страница и е с достатъчна стойност да бъде основание за такива продажби.
   6. Забраненото ползване с търговска цел не включва (1) качването на оригинално видео на VOUBS, (2) поддържането на оригинален канал на Уебсайта с цел промотиране на бизнес или творческа инициатива, (iii) показване на VOUBS видео клипове чрез VOUBS Плейъра или по друг начин на блог, на който са възможни реклами или уебсайт, при спазване на ограниченията за рекламиране в 5.1(E)(3) по-горе; и (4) всяко ползване, което е изрично оторизирано от VOUBS в писмена форма;
   7. ако ползвате VOUBS Плейъра на Ваш уебсайт, не можете да изменяте, надграждате или блокирате каквато и да било част или функционалност от VOUBS Плейъра, включително но не само препратки към Уебсайта;
   8. съгласявате се да не ползвате или пускате в действие автоматизирана система (включително, но не само робот, паяк или офлайн четец), която осъществява достъп до Услугата по начин, по който се изпращат повече искания до сървъра на VOUBS за единица време, отколкото човек би могъл разумно да продуцира за същия период като използва публично достъпен стандартен (т.е. немодифициран) уеб браузър;
   9. съгласявате се да не събирате или придобивате каквито и да било лични данни на който и да било потребител на Уебсайта или Услугата (и се съгласявате, че тук се считат включени и потребителските имената на VOUBS профили);
   10. съгласявате се да не ползвате Уебсайта или (включително коментарите и имейл чертите на Уебсайта) за привличане на бизнес при осъществяване на търговска дейност или във връзка с търговец;
   11. съгласявате се да не привличате, с търговска цел, който и да било потребител на Уебсайта, по отношение на негово Съдържание; и
   12. съгласявате се да не осъществявате достъп до Съдържание по причина, различна от ползване за лични и нетърговски цели, и единствено в съответствие с предназначението и позволеното при нормално функциониране на Услугата и единствено за Стрийминг. "Стрийминг" означава едновременното дигитално пренасяне на материал от VOUBS чрез интернет до оперирано от потребител устройство с интернет, по такъв начин, че данните са предназначени да бъдат гледани в реално време, а не да бъдат свалени (за постоянно или временно), копирани, съхранявани или разпространявани от потребителя.
   13. не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, предавате, излъчвате, изобразявате, продавате, лицензирате или по друг начин ползвате Съдържание за други цели, без предварителното писмено съгласие на VOUBS или съответния лицензодател на Съдържанието.
  2. Съгласявате се, че ще спазвате всички други разпоредби на Условията и на Правилата на общността на VOUBS през цялото време на ползване на Услугата.
  3. VOUBS предоставя на публични оператори за търсене позволение да ползват УЕБ за копиране на материали от сайта, единствено с цел създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите, но не и кеширани или архивни версии на такива материали. VOUBS си запазва правото да отмени тези изключения било то общо или в конкретни случаи.
  4. VOUBS постоянно прави нововъведения с цел да предостави възможно най-доброто на своите потребители. Вие потвърждавате и се съгласявате, че формата и характерът на Услугата, която се предоставя от VOUBS, може да се променят без предварително уведомление до Вас.
  5. Като част от този продължаващ процес на нововъведения, Вие потвърждавате и се съгласявате, че по свое собствено усмотрение VOUBS може да спре (за постоянно или временно) да предоставя Услугата (или функционалност в рамките на Услугата) на Вас или общо на потребителите, без предварително уведомление до Вас. Вие можете да спрете да ползвате Услугата по всяко време. Не е необходими нарочно да информирате VOUBS когато спрете да ползвате Услугата.
  6. Съгласявате се, че единствено Вие сте отговорни за (и че VOUBS не носи отговорност по отношение на Вас или на трето лице за) нарушение на Вашите задължения по тези Условия и за последиците (включително загуба или вреда, която VOUBS може да понесе) от такова нарушение.
  7. VOUBS създава собствена виртуална валута наречена WINGS. Тази валута се използва като разменно средство само и единствено в платформата. Всеки потребитал има право да закупи определено количество WINGS срещу съответната обявена цена. Купуването на WINGS се прави съзнателно и по собствена воля на потребителя, за да използва чрез тях определени допълнителни услуги в платформата. Неизползваните WINGS в платформата не могат да бъдат обменени обратно за реална валута. Веднъж закупени, потребителя няма право да изисква заплатените от него средства обратно и може да използва единствено виртуалната валута за закупуване на услуги и участия в конкурси във VOUBS. WINGS могат да бъдат спечелени чрез участия в конкурси или други активности в сайта. WINGS е продукт на фондация "Център за изследване на онлайн конкурси", създаден, за да предостави повече възможности и допълнителни услуги за потребителите. Валутата е едностранна и не може единствено да бъде закупувана, но не и да бъде изплатена обратно.
 6. ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА
  1. VOUBS прилага ясна политика за авторски права относно Съдържание, което се твърди че нарушава авторски права на трето лице.
  2. Като част от политиката за авторски права на VOUBS, VOUBS ще прекрати достъпа на потребител до Услугата, ако бъде установено, че потребител е повторен нарушител. Повторен нарушител е потребител, който е уведомяван за нарушаващи действия повече от два пъти.
 7. СЪДЪРЖАНИЕ
  1. Като притежател на профил в VOUBS, Вие можете да предоставяте Съдържание. Вие потвърждавате, че независимо дали Съдържанието бива публикувано, VOUBS не предоставя гаранция за поверителност относно него.
  2. Вие запазвате правата си върху Съдържанието, но се изисква да предоставите ограничени лицензионни права на VOUBS и други ползватели на Услугата. Това е описано в параграф 8 на тези Условия (Права, които лицензирате).
  3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че единствено Вие носите отговорност за Вашето Съдържание и последиците от публикуването му. VOUBS не предоставя подкрепа или одобрение на Съдържание или мнение, препоръка или съвет, изразени в него, и VOUBS изрично изключва каквато и да било отговорност във връзка със Съдържание.
  4. Вие декларирате и гарантирате, че имате (и ще продължите да имате по време на Вашето ползвате на Услугата) всички необходими лицензии, права, съгласия, и позволения, които са необходими, за да може VOUBS да ползва Ваше Съдържание за целите на предоставяне на Услугата от VOUBS, както и да ползва по друг начин Ваше Съдържание по начин, предвиден от Услугата или тези Условия.
  5. Съгласявате се че поведението Ви на сайта ще е съобразено с (и се съгласявате, че съдържанието на цялото Ваше Съдържание ще бъде в съответствие с) Правилата на общността на VOUBS, налични в съответната им актуална версия.
  6. Съгласявате се, че няма да публикувате или качвате Съдържание, което съдържа материал, чието притежание от Вас е незаконно в държавата, в която пребивавате, или чието ползвате или притежание от VOUBS във връзка с Услугата, ще бъде незаконно.
  7. Съгласявате, се, че Съдържанието което предоставяте в Услугата, няма да съдържа авторскоправни материали на трети лица, или материал, който е предмет на други права на собственост на трето лице (включително право на лична неприкосновеност или правото да контролира присъствието си в публичното пространство), освен ако имате формална лицензия или позволение от собственика на правата, или по друг начин имате законно право да публикувате въпросния материал и да предоставите на VOUBS лицензията, съгласно параграф 8.1 по-долу.
  8. Ако научи за потенциално нарушение на тези Условия, VOUBS си запазва правото (без да има задължение за това) да реши дали Съдържанието е съобразено с изискванията към съдържание съгласно тези Условия, и може да премахне такова Съдържание и/или да прекрати достъпа на потребителя до качването на Съдържание, което е в нарушение на тези Условия по всяко време, без предварително уведомление и по свое собствено усмотрение.
  9. Също така разбирате и потвърждавате, че ползвайки Услугата, Вие може да бъдете изложени на Съдържание, което е фактически неправилно, обидно, неморално, или по друг начин противоречиво за Вас. Съгласявате се да се откажете, и с настоящото се отказвате от каквито и да било права и средства за обезвреда, които имате или може да имате срещу VOUBS по отношение на такова Съдържание.
 8. Права, които лицензирате
  1. Когато качвате или публикувате Съдържание на VOUBS, Вие предоставяте:
   1. на VOUBS, с покритие за целия свят, неизключителна, без насрещно възнаграждение, прехвърлима лицензия (с право за сублицензиране) да ползва, възпроизвежда, разпространява, изготвя производни произведения от, изобразява и представя това Съдържание във връзка с предоставянето на Услугата и по друг начин във връзка с предоставянето на Услугата и търговската дейност на VOUBS, включително но не само за промотиране и редистрибутиране на част или цялата Услуга (и производни й произведения) независимо от формата на медиума и медийния канал;
   2. на всеки ползвател на Услугата, с покритие за целия свят, неизключителна, без насрещно възнаграждение лицензия да осъществява достъп до Ваше Съдържание чрез Услугата и да ползва, възпроизвежда, разпространява, изготвя производни произведения от, изобразява и представя това Съдържание до степента, позволена от функционалността на Услугата и тези Условия.
  2. Предоставените от Вас с горното лицензии относно Съдържание, се прекратяват когато премахнете или изтриете Вашето Съдържание от Уебсайта. Предоставената от Вас с горното лицензия относно коментари в текстови формат, които предоставите като Съдържание, са без ограничение във времето и неотменими, без с това да се нарушават Вашите права на собственост, които Вие запазвате съгласно параграф 7.2 по-горе.
 9. VOUBS СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА
  1. С изключение на Съдържание, предоставено в Услугата от Вас, всяко друго Съдържание в Услугата е или собствено или лицензирано на VOUBS, и предмет на авторски права, маркови права и други права върху интелектуална собственост на VOUBS или лицензодателите на VOUBS. Всяка търговска марка или марка за услуги на трето лице, налична в Съдържанието, която не е качена или публикувана от Вас, е търговска марка или марка за услуги на съответните й собственици. Такова Съдържание не може да бъде сваляно, копирано, възпроизвеждано, разпространявано, предавано, излъчвано, изобразявано, продавано, лицензирано или използвано по друг начин за каквато и да било друга цел, без предварителното писмено съгласие на VOUBS или, където това е приложимо, на лицензодателите на VOUBS. VOUBS и неговите лицензодатели си запазват всички права, които не са изрично предоставени, в и относно тяхното Съдържание.
 10. ПРЕПРАТКИ ОТ VOUBS
  1. Услугата може да включва хиперпрепратки към други уебсайтове, които не са притежавани или контролирани от VOUBS. VOUBS няма контрол върху и не носи отговорност относно съдържание, политики за защита на личните данни, или практики на уебсайтове на трети лица.
  2. Вие потвърждавате и се съгласявате, че VOUBS не носи отговорност за наличността на такива външни сайтове или източници, и не подкрепя или гарантира за реклами, продукти или други материали на или налични от такива уебсайтове или източници.
  3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че VOUBS не носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултата на наличността на такива външни сайтове или източници, или в резултат на това, че разчитате на пълнота, точност или съществуване на реклама, продукти или други материали на, или достъпни от такива уебсайтове или източници.
  4. VOUBS Ви приканва да сте внимателни когато напуснете Услугата и да прочетете условията и политиката за лични данни на всеки такъв уебсайт, който посетите.
 11. Прекратяване на отношението Ви с VOUBS
  1. Условията се прилагат, до момента на прекратяването им от Вас или VOUBS, съгласно долното.
  2. Ако желаете да прекратите договора си с VOUBS, можете да направите това като (a) уведомите VOUBS по всяко време и (b) закриете Вашия VOUBS профил. Уведомлението Ви следва да бъде изпратено в писмена форма до адреса на VOUBS, който е посочен в началото на тези Условия.
  3. VOUBS може по всяко време да прекрати договора си с Вас, ако:
   1. сте нарушили която и да е разпоредба на Условията (или сте действали по начин, който ясно показва, че нямате намерение да, или сте неспособен да спазвате разпоредбите на тези Условия); или
   2. законът изисква това от VOUBS (например, когато предоставянето на Услугата до Вас е, или стане незаконно);или
  4. VOUBS може да прекрати договора си с Вас, ако:
   1. VOUBS е в процес на преустановяване предоставянето на Услугата на потребители в държавата, в която пребивавате, или от която ползвате Услугата; или
   2. предоставянето на Услугата на Вас от VOUBS, по мнение на VOUBS, е спряло да бъде търговски изгодно като във всеки от случаите по A и B от тази клауза 11.4, предостави, когато е възможно, разумно уведомление за прекратяването.
  5. При прекратяване на тези Условия, всички права, задължения и отговорности, които са били ползвани от Вас и VOUBS, или са били приложими към Вас и VOUBS (или които са се натрупали през периода от време, когато Условията са действали) или които изрично са указани че са безсрочни, остават незасегнати от това прекратяване и разпоредбите на параграф 14.6 продължават да се прилагат към такива права, задължения и отговорности безсрочно.
 12. Изключване на гаранции
  1. Нищо в настоящите Условия не засяга законови права, на които винаги имате право в качеството Ви на потребител и които не можете по договорен път да измените или от които не можете да се откажете.
  2. Услугата се предоставя "каквато е" и VOUBS не Ви дава гаранция или декларация по отношение на нея.
  3. По-конкретно, VOUBS не декларира и гарантира пред Вас, че:
   1. ползването Ви на Услугата ще отговори на изискванията Ви,
   2. ползването Ви на Услугата ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки,
   3. информация, получена от Вас в резултат на ползването Ви на Услугата ще бъде точна или надеждна, и
   4. че дефекти в действието или функционалността на софтуер, предоставен Ви като част от Услугата, ще бъдат отстранени.
  4. Освен ако са изрично указани в Условията, по отношение на Услугата не се прилагат условия, гаранции и други изисквания (включително подразбиращи се изисквания за задоволително качество, годност за цел или съответствие с описание).
 13. Ограничения на отговорността
  1. Нищо в тези Условия не изключва или ограничава отговорността на VOUBS за загуби, които съгласно действащото законодателство не могат валидно да бъдат изключени или ограничени.
  2. При съблюдаване на разпоредбата на параграф 13.1 по-горе, VOUBS не носи отговорност по отношение на Вас за:
   1. каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да претърпите. Това включва (1) загуба на печалба (независимо дали претърпяна директно или индиректно); (2) загуба на клиентела или търговска репутация; (3) загуба на възможност или (4) загуба на данни, претърпени от Вас;
   2. каквито и да било загуба или вреди, които могат да бъдат претърпени от Вас в резултат на:
    1. уповаване от Ваша страна на пълнота, точност или съществуване на реклама, или в резултат на отношение или сделка между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е налична в Услугата;
    2. промени, които VOUBS може да направи относно Услугата или за постоянно или временно прекратяване предоставянето на Услугата (или на функционалности в Услугата);
    3. изтриването, повреждането, невъзможността за съхраняване, на Съдържание или друг вид комуникационни данни, поддържани или предавани от или чрез Вашето ползване на Услугата;
    4. невъзможността Ви да предоставите на VOUBS точна профилна информация;
    5. невъзможността Ви да съхранявате Вашата парола или данните Ви за VOUBS профила Ви, в тайна.
  3. Огрниченията на отговорността на VOUBS към Вас съгласно параграф 13.2 по-горе се прилагат, независимо дали VOUBS е посъветвано или е следвало да знае за възможността за възникването на такива загуби.
 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ
  1. Условията представляват цялото споразумение между Вас и VOUBS и уреждат Вашето ползване на Услугата и напълно заместват всички предходни споразумения между Вас и VOUBS във връзка с Услугата. Всички останали условия на услуги, които други дружества могат да прилагат към съответния момент, са изрично изключени от тези Условия.
  2. Съгласявате се, че VOUBS може да Ви уведомява, включително относно промени в Условията, по електронна поща, обикновена поща или чрез уведомление в Услугата.
  3. Съгласявате се, че ако VOUBS не упражни или реализира което и да е свое право или средство за обезвреда, предвидено в тези Условия (или на което VOUBS има право съгласно приложимото законодателство), това не представлява формален отказ от правата на VOUBS и тези права и средства за обезвреда продължават да бъдат налични за VOUBS.
  4. Ако съд, компетентен да реши такъв въпрос, постанови, че разпоредба на тези Условия е невалидна, тогава съответната разпоредба ще бъде премахната от Условията, без това да засегне останалата част от тях. Останалите разпоредби на Условията ще продължат да са валидни и в сила.
  5. Потвърждавате и се съгласявате, че всеки член на фондацията, към която принадлежи VOUBS, има качеството на трето лице бенефициент по отношение на Условията и че такива дружества имат право директно да привеждат в изпълнение, и да се позовават на разпоредби на тези Условия, които им предоставят ползи (или права в тяхна полза). Никое друго лице или дружество не може да бъде трето лице бенефициент по отношение на тези Условия.
  6. Условията и Вашето отношение с VOUBS съгласно тези Условия се урежда от българското право. Вие и VOUBS се съгласявате, че съдилищата на Република България имат изключителна компетентност да решават всякакви правни въпроси, произтичащи от тези Условия. Независимо от това, Вие се съгласявате, че VOUBS има право на обезпечителни мерки (или друг еквивалент на спешни обезпечителни мерки) във всяка юрисдикция.
 15. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА “WINGS”
  1. ДЕФИНИЦИЯ
   1. С цел да предостави услугите си в най-удобен и съвременен вид Платформата VOUBS,по законен начин създава собствена виртуална валута наречена „WINGS”,позволявайки голяма част от разплащанията в платформата да се извършват бързо и удобно чрез тази виртуалната валута.
   2. Разплащания чрез виртуалната валута WINGS включва:
    1. промоции и реклами на медии в конкурси;
    2. закупуване на допълнителни гласове;
    3. заплащане на входни такси в конкурси;
    4. закупуване на допълнителни профилни услуги;
    5. закупуване на месечен абонамент;
    6. изплащане на WINGS награди;
    7. и други функции, които предстоят да бъдат въведени.
  2. НАЧИНИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА WINGS ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
   1. Всеки регистриран Потребител може да следи броя WINGS, които притежава в момента като посети личния си профил. Иконата за изобразяване на WINGS портфейла е поставена най-горната лента, вляво на потребителското име на неговия акаунт.
   2. Всеки нов регистриран Потребител стартира с нула WINGS в портфейла си.
   3. Всеки регистриран Потребител може да се сдобие безплатно с виртуална валута WINGS, като участва в конкурси, които предлагат „WINGS НАГРАДИ” за победителите.
   4. Всеки регистриран Потребител може да закупи валута WINGS като натисне бутона „Promote” върху една от неговите или други медии и избере в дъното на страницата бутона „Buy More Wings”.
   5. Всеки регистриран Потребител може да се сдобие безплатно с WINGS срещу определена активност на неговия профил в платформата (предстои да бъде въведено).
  3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS В РАМКИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА VOUBS
   1. Всеки регистриран Може да създава собствен конкурс и да предлага WINGS награди за победителите.
   2. Всеки регистриран Потребител може да закупува допълнителни услуги за неговите конкурси, които да го направят по-популярен и по-атрактивен.
   3. Всеки регистриран Потребител може да заплаща входни такси, в конкурси, които изискват определен брой WINGS за входна такса.
   4. Всеки регистриран Потребител може да закупи допълнителни гласове за негова или чужда медия-участник в конкурс.
   5. Всеки регистриран Потребител с притежаваните WINGS, може да рекламира/промотира/ собствено видео,снимка, аудио добавено в създадена своя група.
  4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЗВАНЕТО НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS
   1. Регистрираните Потребители не могат да трансферират виртуалната валута WINGS от един акаунт към друг.
   2. Регистрираните Потребители не могат да обменят виртуалната валута WINGS намираща се във техния профил за реална валута.
  5. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛОТО ЗА ЗАБРАНА НА ОБМЕН НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS-В РЕАЛНА ВАЛУТА
   1. Ако регистриран Потребител организира собствен конкурс в платформата на VOUBS, който изисква входна такса от участниците за записване в размер на определен брой WINGS, то Организатора на собствения конкурс ще трупа WINGS в качеството на организатор и ще има право да изтегли 80% от нетната сума на виртуалната валута, след приспадане на данъци и такси за транзакции, която ПЛАТФОРМАТА VOUBS е получила от участниците във организираните от Потребителя конкурси. За всеки заплатен WINGS като входна такса за организирания от Потребителя конкурс,същият ще получи приблизително 0,38 Евро цента без ДДС 20%.
   2. Когато регистриран Потребител спечели WINGS в даден конкурс, то те ще му бъдат преведени от Организатора в срок от 7 дни след приключване на конкурса.
   3. Когато регистриран Потребител закупи WINGS чрез пейпал,той ще ги получите веднага в профила си след успешна транзакция.
   4. Когато регистриран Потребител заплати за WINGS по банков път,те ще бъдат добавени в профила му веднага след потвърждение от банката за извършения превод (от 3 до 5 дни). При нареждане на плащането,Потребителя следва да посочи потребителското си име в платежното банково нареждане или друг банков документ удостоверяващ плащането.
   5. Всички цени за закупуване на WINGS от потребителски профил са с добавен 20% ДДС според българското законодателство и се закупуват като продукт-услуга от територията на България.
  6. ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS
   1. Всеки регистриран Потребител,закупувайки WINGS (виртуална валута),се съгласява да използва платените услуги в платформата. ВИРТУАЛНА ВАЛУТА WINGS не изисква доставка и съществува виртуално единствено във ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ VOUBS профил и може да се използват от регистрираният Потребител единствено за закупуване на услуги в платформата.
   2. Когато регистрираният Потребител е получил WINGS като награда или чрез активности в платформата, то неговите WINGS не подлежат на връщане или обмяна и изплащане на реални средства.
   3. Когато регистриран Потребител е закупил WINGS по погрешка и желае да възстанови сумата по сметката си, може да го направи в срок от 48 часа след покупката им,като изпрати и-мейл до payment@voubs.com, с неговото потребителско име, и-мейл, както и документ за успешното заплащане на услугата.ПЛАТФОРМАТА VOUBS преглежда молбата и в случай, че заявката е валидна възстановява сумата в 14 дневен срок, а броят WINGS от Потребителския му профил се премахва веднага.
   4. Когато регистриран Потребител желае да закрие/изтрие своя профил, който съдържа WINGS, то той не може да предяви иск за техния обмен в реални средства. В този случай WINGS ще бъдат анулирани заедно със закриване на профила му. WINGS не могат да бъдат трансферирани и на друго лице. Ако сте заплатили WINGS, но те не са пристигнали в профила Ви, моля изпратете и-мейл до payment@voubs.com